Biblia a teológia

21. september

Vtedy Boaz oslovil Rút: Počuj, dcéra moja! Nechoď paberkovať na iné pole ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc! Pozoruj, ktorú časť poľa zožínajú, a choď za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli! Keď budeš smädná, choď k nádobám a napi sa vody, čo načerpali sluhovia. Vtedy Rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala: Čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Boaz jej odvetil: Oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si uňho našla útočisko.

Rút 2:8-12

Na scénu prichádza Boaz. Všimne si novú tvár na poli a hneď sa na ňu pýta. Keď sluha vydá krásne svedectvo o Rút a o jej usilovnosti, Boaz sa obráti k Rút, osloví ju ako svoju dcéru a ponúkne jej prácu, ochranu a občerstvenie. Čo viac si Rút v tej chvíli môže priať? Premožená takou a toľkou priazňou padne na zem, klania sa a hovorí: Prečo to, že som našla milosť v tvojich očiach? V tom jej „prečo“ je všetko – údiv, prekvapenie, dojatie, vďačnosť.

Boaz hovorí, prečo: Prišla si, aby si sa utiekla pod jeho krídla. Pod krídla Hospodina, Boha Izraela. Aký nádherný obraz! Tak ako orlica rozprestrie svoje krídla, pod ktorými môžu nájsť ochranu a útočisko malé bezbranné orlíčatá, tak Boh rozprestrel svoje krídla milosti, moci a lásky, pod ktorými môže malý a bezbranný človek nájsť útočisko.

Prečo Rút našla milosť? Preto, lebo sa utiekla pod Božie krídla, urobila Boha svojím útočiskom. A kto tak urobí, nebude vo svojej dôvere zahanbený. Boh nesklame jeho nádej. Boaz hovorí: Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla.

Čo pre nás znamená utiecť sa pod Božie krídla ? Boh rozprestrel svoje krídla na Golgote. Kríž je Božími rozprestretými krídlami pre nás. Sú to krídla milosti, lásky, odpustenia a spásy. Utiecť sa ku Kristovmu krížu znamená utiecť sa pod tieto krídla. A tam, v tieni kríža, pod Božími krídlami sa môžeme spolu s Rút v úžase a vďačnosti pýtať: Prečo práve ja som našiel milosť v Božích očiach? Odpoveď nehľadajme v sebe, ale v Bohu. Preto, lebo Boh je Bohom milosti.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal