Nezaradené

22. december

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.

Matúš 1:22-23

Pri čítaní Biblie od Genesis až po proroka Malachiáša nepočujeme nič iné len sľuby. Síce Božie sľuby, ale stále len sľuby. Príbeh Starej zmluvy je totiž príbeh Božích sľubov, trvajúci celé tisícročia. Už na začiatku Biblie v raji Boh zasľúbi, že z potomstva Evy povstane ten, ktorý porazí diabla. Ale prejdú tisícročia a po sľúbenom víťazovi ani chýru ani slychu. Potom Boh zasľúbi Abrahámovi, že z jeho potomstva príde ten, ktorý prinesie požehnanie pre celý svet. Ale prejdú ďalšie stáročia a sľúbený potomok nikde.

Neskôr Boh zasľúbi kráľovi Dávidovi potomka, ktorý založí večné Božie kráľovstvo. Ale prejdú ďalšie stáročia a o zasľúbenom kráľovi nič nepočuť. Potom prorokovi Izaiášovi Boh zasľúbi, že z panny sa narodí dieťa Emanuel. Ale prejdú ďalšie stáročia a stále nič.

Ale po niekoľkých tisícročiach čakania sa predsa len dočkáme naplnenia: Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal. Čo to hovorí o Božích sľuboch? Že na rozdiel od liekov nemajú expiračnú dobu. Ešte nikdy im neuplynula doba platnosti. Boh dáva na svoje sľuby časovo neobmedzenú záruku. Dôkazom toho sú i Vianoce. Tisícročné očakávanie sa mení na naplnenie. Sľuby spred dávna sa napĺňajú, lebo čas je Boží spojenec. Čas hrá s Bohom a v prospech Božích plánov a zámerov. Preto sa Boh nemusí ponáhľať.

Čo sa teraz plní? To, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. V tom mene je vyjadrené najväčšie prekvapenie Vianoc. Žijeme vo svete, ktorý opustil Boha. Ale nežijeme vo svete, ktorý by bol opustený Bohom. Žijeme vo svete, v ktorom sa človek obrátil Bohu chrbtom. Ale nežijeme vo svete, v ktorom by sa Boh obrátil chrbtom človeku. Boh, ktorý má všetky dôvody, aby bol proti nám, aby nás nechal samých, opustených a stratených, nie je proti nám, ale s nami. Prečo s nami a nie proti nám? Aby sme i my mohli byť s Ním a nie proti Nemu.

Pane, ďakujeme, že keď Ty si s nami, už nemusíme prežiť život bez Teba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal