Nezaradené

29. marec

Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Ježiš jej na to povedal: Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Ježiš jej povedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smädný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmädne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.

Ján 4:7-14

Žena Samaritánka nedokáže skryť svoj údiv nad tým, že Ježiš si od nej pýta vodu. To by predsa žiaden Žid neurobil. Žid nie, ale Ježiš áno. Lebo On je slobodný od všetkých predsudkov, ktoré ľudí rozdeľujú. Ešte väčší údiv v žene Ježiš vyvolá svojou ponukou živej vody: Keby si vedela, aký dar ti vo mne Boh ponúka, ty by si prosila mňa, aby som ti dal živú vodu. Úlohy sa zrazu vymenia. Ten, ktorý si pýtal vodu, teraz vodu ponúka. Ten, ktorý si pýtal vodu pre svoje smädné ústa, teraz ponúka vodu pre ženinu smädnú dušu.

Žena však nechápe: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Odkiaľ? Nie zo studne. Preto ani vedro nepotrebuje. Voda zo studne môže uhasiť len telesný smäd. Ale už nemôže uhasiť vnútorný smäd, smäd duše. Veď naša najväčšia potreba je vnútorná. A vnútornú potrebu môže naplniť len vnútorný zdroj. Nič zvonku nemôže uhasiť vnútorný smäd.

A predsa človek hľadá vonkajšie zdroje pre naplnenie svojej vnútornej potreby. Ale ani láska či manželstvo, ani peniaze či majetok, ani práca či kariéra, ani alkohol, sex, drogy, šport či umenie neuhasia vnútorný smäd. Táto žena hľadala naplnenie vo vzťahoch s mužmi, ale prázdnota zostala, smäd duše zostal neuhasený.

Pre vnútornú potrebu existuje len vnútorné riešenie. A práve také ponúka žene Ježiš. Ponúka jej, že v jej duši otvorí prameň, z ktorého bude vytekať voda života. Voda, ktorá zavlaží púšť jej života, uhasí smäd duše. A to raz a navždy.

Pane, ďakujeme, že tvoja ponuka vody života platí i pre nás.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal