Biblia a teológia

22. október

Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal…

Ján 17:25

V súvislosti so svetom Ježiš používa oslovenie spravodlivý Otče. Prečo na tomto mieste Ježiš dáva svojmu Otcovi tento prívlastok? Preto, lebo svet sa voči Nemu dopustí tej  najväčšej nespravodlivosti, akej je schopný. Syn prišiel na zem, aby zjavil svojho Otca, jeho lásku, milosť, dobrotu. Ale svet odmietne Syna i jeho svedectvo o Otcovi. Svet naloží so Synom spôsobom, ktorý bude prejavom veľkej nespravodlivosti. Nikto si nezaslúžil také jednanie, akého sa dostalo Ježišovi. Nikomu nebolo tak ukrivdené ako práve Jemu. Nikto nemal také právo protestovať: To nie je fér!, ako práve On.

Ako bude Syn čeliť všetkej nespravodlivosti sveta? Hlbokou istotou a presvedčením o Otcovej spravodlivosti. O tom, že Otec napraví všetku krivdu a nespravodlivosť, ktorej sa svet dopustí voči Synovi. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi (1Pt 2:23).

Oslovením: spravodlivý Otče Ježiš vyjadruje svoje presvedčenie, že Otec rehabilituje svojho Syna a tým zadosťučiní spravodlivosti. Rehabilitácia bude mať najprv skrytý charakter: A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet! (v.5). Kedy sa tak stalo? Pri vzkriesení a nanebovstúpení Ježiša Krista. Vtedy dal Otec  Synovi autoritu nad celým stvoreným svetom. Urobil Ho Pánom a Vládcom celého vesmíru. Jedného dňa Otec rehabilituje Syna i verejne, pred očami celého sveta. Bude to vtedy, keď Boží Syn opäť príde na túto zem, aby súdil svet.

Nikto z nás nezažije na sebe takú nespravodlivosť ako Ježiš. A predsa, keď sa stretneme s krivdou a s nespravodlivým jednaním, keď na vlastnej koži pocítime neférové jednanie sveta, vtedy si spomeňme, že v nebi máme spravodlivého Otca. On raz rehabilituje každé svoje dieťa a napraví každú krivdu a nespravodlivosť. Bez tohto presvedčenia sa z nás stanú zatrpknutí a zahorknutí ľudia. Ale s týmto presvedčením sa môžeme oslobodiť od pokušenia brať spravodlivosť do vlastných rúk. Môžeme ju prenechať tomu, ktorý je spravodlivý Otec a ktorý raz zadosťučiní spravodlivosti.

Pane, ďakujeme za tvoj príklad znášania nespravodlivosti!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal