Biblia a teológia

30. jún

Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj: Pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: Toto je jeho žena. Mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou nažive.

Genezis 12:11-13

Abrám si strach z hladu chce vyliečiť tým, že hľadá chlieb v Egypte. Jednu ťažkosť síce obíde, ale do druhej upadne. V Kanaáne hrozí hlad, ale v Egypte mu hrozí smrť. Tam sa nikto nezdráhal zabiť muža, aby získal jeho krásnu ženu. Faraón dobre platil za pekné ženy pre svoj hárem. A tak strach z hladu vystriedal ešte väčší strach o život. Strach vždy plodí ďalší strach. Abrám stojí pred otázkou, ako si chrániť svoju kožu. Jeho stratégia prežitia je založená na pretvárke a polopravde. Sára síce bola jeho nevlastná sestra, ale zároveň bola i jeho žena (Gn 20:12). To prvé povie, to druhé zatají. Abrám je ochotný obetovať i vlastnú ženu, len aby chránil seba. Strach dokáže zdeformovať človeka na nepoznanie.

Otázka, ktorú Abrám riešil, je otázka, ktorú neraz riešime i my. Je to otázka: Ako obstáť medzi ľuďmi tohto sveta? Abrám vie, že ide medzi pokrivených ľudí. Ak chce medzi nimi prežiť, musí sa i sám pokriviť. Musí sa pretvarovať, klamať. Naozaj musí? Nie, nemusí. Keby ho sem poslal Boh, tak mu Boh pomôže i obstáť medzi ľuďmi sveta. Ale keď šiel na vlastnú päsť, s Bohom už počítať nemôže. Nezostáva mu nič iné len sa prispôsobiť, len sa pokriviť. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. Na vlastných cestách je človek naozaj schopný všetkého.

My veľkú časť svojho života prežijeme medzi ľuďmi tohto sveta. Inak sa to ani nedá. Akú stratégiu prežitia si zvolíme? Buď bude založená na strachu o seba, alebo na dôvere v Boha. Buď si budeme pomáhať nečestnosťou, polopravdami, pretvárkou, alebo pôjdeme cestou pravdy, poctivosti a čestnosti. Tá prvá môže sláviť úspech (aspoň načas) ako v prípade Abráma. Na tú druhú môžeme i doplatiť. Ide však o to, ktorá stratégia je správna v Božích očiach. Len k tej sa On prizná.

Pane, pomôž nám strach o seba nahradiť dôverou v Teba.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal