Nezaradené

23. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.

Genezis 1:26

Čo to znamená, že človek je stvorený na Boží obraz? To nám prezradí pohľad na Boha. Boh je okrem iného aj duchovná bytosť. Preto človek stvorený na Boží obraz je tiež duchovnou bytosťou. Aj zvieratá sú stvorené Bohom, ale na rozdiel od človeka nie sú náboženské bytosti. Nevenujú sa uctievaniu nejakej vyššej bytosti. Vari ste už videli mačku, že by si zložila labky a modlila sa? To je absurdná predstava.

Jedine človek má schopnosť mať vzťah s inou duchovnou bytosťou, ktorou je Boh. Má schopnosť modliť sa, uctievať, oslavovať, poslúchať a milovať Boha. Teda vzťahovať sa k duchovnej bytosti, ktorá je nad ním.

Niekto sa však môže pýtať: Ak je to naozaj tak, že sme boli stvorení ako náboženské, či duchovné bytosti, prečo si toľko ľudí spokojne žije a vystačí aj bez náboženstva, bez viery, bez duchovného rozmeru života? Ale nechodiť do kostola, nepraktizovať náboženstvo, neveriť v Boha a považovať sa za ateistu ešte neznamená, že človek prestal byť duchovnou bytosťou. Že nemá svojho boha, či bohov, ktorých by uctieval a ktorým by sa klaňal.

Znamená to len toľko, že ak človek neuctieva pravého Boha, bude uctievať falošných bohov. A presne to sa aj stalo: Božiu pravdu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľa (Rim 1:25). Človek sa miesto Stvoriteľovi klania stvoreniu. Našiel si náhradných bohov, modly.

Môžu to byť pritom veľmi vznešené veci ako rodina, veda, umenie. Môžu to byť aj veľmi prízemné veci ako móda, peniaze, majetok, úspech. Je však zákonité, že keď sa človek nebude klaňať Bohu, ktorý je nad ním, bude sa klaňať veciam, ktoré sú pod ním. Lebo niekomu alebo niečomu sa musíme klaňať. Niekomu alebo niečomu musíme slúžiť. Naše srdce musí niekomu alebo niečomu patriť. Lebo tak sme boli stvorení, ako duchovné bytosti. Ak však človek nie je bohoslužobník, tak sa z neho stane modloslužobník.

Pane, Tebe sa chceme klaňať a Tebe slúžiť, lebo len Ty si toho hoden!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal