Nezaradené

25. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty; a dal poznať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh odpustí hriechy z hĺbky svojho milosrdenstva, vďaka ktorému nás navštívi Prichádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnel na duchu.

Lukáš 1: 76 – 80

Ľudia si v súvislosti s Jánom kládli otázku: Čím len bude tento chlapček (Lk 1:66)? Teraz prichádza odpoveď. Zachariáš, jeho otec, hovorí: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Anjel oznámil Márii, že jej syn Ježiš sa bude volať synom Najvyššieho (Lk 1:31). Tým je daný vzťah medzi Ježišom a Jánom. Ježiš je Pán, Ján je jeho posol. O poslovi platí: … pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty.

Ale v čom spočíva tá príprava cesty? Ján má dať poznať jeho ľudu spásu. Ján nie je Spasiteľ, len svedok o Spasiteľovi. Preto to, čo Ján prinesie, nebude spasenie, ale poznanie spasenia. Bude hovoriť o blížiacom sa spasení, ktoré prichádza s prichádzajúcim Spasiteľom. A v čom spočíva spasenie? … že mu náš Boh odpustí hriechy. Hriech je náš najväčší problém, a preto odpustenie hriechov je naša najväčšia potreba. Ale Boh nemusí odpustiť. Odpustenie hriechov nie je niečo, na čo si môžeme u Boha robiť nárok. Boh však chce odpustiť. On odpúšťa z hĺbky svojho milosrdenstva. Odpúšťa zo srdca, ktoré je plné milosrdného súcitu.

Milosrdenstvo však hovorí nielen niečo o Bohu, ale aj o nás. Hovorí o našej úplnej bezmocnosti čokoľvek urobiť pre svoju záchranu. Ale čo my nemôžeme, môže Boh. On robí pre nás to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Len jeho milosrdenstvu vďačíme za to, že nás navštívil Prichádzajúci z výsosti (doslova úsvit). Čo znamená svitanie či východ slnka po tmavej noci, to znamená príchod Ježiša Krista pre tých, čo sedia v tme a v tôni smrti. Pre náš hriech sme ako väzni, na ktorých dopadá tieň smrti. Ale s Ježišom a v Ježišovi prichádza svetlo, ktoré prežiari tmu a zachraňuje pred smrťou. On otvára dvere väzenia, vyvádza na slobodu, aby tak upriamil naše kroky na cestu pokoja. Aby na ceste nášho života spočívalo požehnanie pokoja, toho Božieho pokoja

Pane, tvoja ochota odpustiť je oveľa väčšia ako naša ochota prosiť o odpustenie. Zmiluj sa nad nami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.