Kresťanský život

25 malých spôsobov, ako sa cirkev môže stať miestom, kde sa deti cítia vítané

Moje deti sa rozhodli, že sa chcú zaviazať cirkevnému spoločenstvu, ktorého sme súčasťou, oveľa skôr, ako sme sa tak rozhodli ja s mojím manželom. Keď sme tam prvýkrát prišli, našich troch malých chlapcov pozdravili tínedžeri narazením pästí, prišli sa im predstaviť usmievaví učitelia besiedky a starší zboru ich naučil tajný trik.

Tento cirkevný zbor nemal ľudí zamestantných špeciálne na starostlivosť o deti a ich detské programy neboli dokonale vyšperkované. Ale to čo tento zbor mal, boli ľudia, ktorí mali radi deti. A to bolo pre moje deti viac než dosť.

V nasledujúcich rokoch členovia zboru naďalej vyjadrovali lásku voči mojim deťom rôznymi spôsobmi. Moji chlaci vyrástli na tínedžerov, pridala sa k nim mladšia sestra, no oni stále vedia, na koho sa obrátiť, keď niečo potrebujú a kto sa s nimi vždy rád porozpráva o včerajšom zápase. Tiež vedia aj to, kto sa za nich modlí. Výsledkom je, že každú nedeľu chodia do cirkvi s vedomím, že tam patria. Tie malé veci, ktoré členovia zboru robili, keď boli malí, ich naučili očakávať, že budú prijatí a že sa budú cítiť hodnotní – v akomkoľvek veku.

Bez ohľadu na veľkosť či zdroje, ktorými váš zbor disponuje, môže byť miestom, kde sa budú malé deti cítiť vítané. Rovnako ako dospelí, deti v cirkvi rozkvitajú, keď ich ľudia poznajú, majú ich radi, keď im slúžia a keď ich zapájajú. A nemusí to ani vyžadovať veľa námahy.

Tu je 25 drobných spôsobov, ako môže váš zbor byť miestom, kde sa deti cítia vítané.

Poznanie (aby sa deti cítili videné)

 • Usmievajte sa.
 • Pozerajte sa deťom do očí.
 • Pozdravte ich.
 • Znížte sa na ich úroveň (ale nezabudnite rešpektovať ich osobný priestor).
 • Naučte sa mená detí a používajte ich.
 • Povedzte im, ako sa voláte vy.
 • Spýtajte sa ich na ich záľuby a rozprávajte sa o nich aj o týždeň.
 • Pravidelne zdravte hanblivé a tiché deti, nielen tie, s ktorými sa dá ľahko  rozprávať.

Láska (aby deti cítili, že majú hodnotu)

 • Povedzte im: „Som taký rád, že si tu!“
 • Pozdravte ich tľapnutím ruky, narazením päste či potrasením ruky (detskému veku prispôsobená verzia „svätého bozku“ 2Kor 13:12).
 • Zastavte sa a vypočujte si deti, keď vám budú rozprávať o svojom týždni.
 • Majte so sebou malé cukríky, ktoré môžete deťom dať (s povolením rodičov).
 • Povedzte: „Prepáč,“ ak ste zhrešili, alebo ste na nich nemysleli a povedzte: „To je v poriadku,“ keď sa vám dieťa za niečo ospravedlní.
 • Hovorte im: „Vidíme sa o týždeň!“ alebo „Vidíme sa v stredu na detskom klube!“ keď odchádzate po bohoslužbách.

Služba (aby deti cítili podporu)

 • Vysvetlite deťom, ktoré sú na návšteve (nielen ich rodičom), kde nájdu miestnosti na besiedku, vešiaky alebo toalety.
 • Povedzte deťom, čo majú na bohoslužbách čakať. Ukážte im, kam si ich rodičia idú sadnúť a vysvetlite im, že sa s nimi stretnú po tom, ako skončí program pre deti.
 • Všímajte si deti, ktoré vyzerajú stratene alebo zmätene a spýtajte sa ich: „Potrebuješ s niečím pomôcť?“
 • Majte k dispozícii pochúťky a nápoje, ktoré majú deti radi, no ktoré neobsahujú alergény.
 • Zabezpečte možnosti, akými sú tichá miestnosť, prístupné toalety alebo asistenti pri vyučovaní pre deti so špeciálnymi potrebami.
 • Ponúknite deťom, ktoré sedia blízko pri vás, že im pomôžete nájsť pieseň v spevníku alebo text v Biblii.
 • Spýtajte sa: „Ako sa môžem za teba modliť?“ Nezabudnite sa na veci, o ktoré sa s vami podelia, opýtať aj o týždeň.

Zapojenie (aby sa deti cítili užitočné)

 • Poproste deti, aby vám pomohli s drobnými úlohami, ako rozdávanie letákov, zbieranie smetí po bohoslužbách alebo prenášanie stoličiek.
 • Prideľte deti ako „kamošov“ k deťom, ktoré sú na návšteve a dajte im za úlohu pomôcť novým deťom so všetkým, čo budú potrebovať.
 • Povedzte deťom: „Bolo to super, že si tak krásne spieval na chválach. Veľmi ma to povzbudilo.“
 • Povedzte deťom: „Ďakujem,“ alebo „Skvelá práca!“ kedykoľvek uvidíte, že robia niečo nápomocné alebo láskavé.

Týmito malými spôsobmi (a množstvom iných) ctíme Pána Ježiša, ktorý prijímal malé deti, ukazoval im, že sú hodnotní pre Božie kráľovstvo a prikázal nám, aby sme pre deti robili príchod do jeho prítomnosti jednoduchým (Mt 19:14).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Megan Hill

je manželkou kazateľa a redaktorkou The Gospel Coalition. Jej články sa objavujú v rôznych publikáciách, medzi ktoré patrí Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk.