Cirkev a služba

Aké je byť manželkou staršieho zboru

Susannah Spurgeon, manželka známeho kazateľa z 19. storočia Charlesa Spurgeona, sa musela často vzdávať času so svojím manželom kvôli jeho službe. Charles kázal na mnohých miestach a veľmi často Susannah trávila celé týždne – či dokonca mesiace – sama doma s deťmi, kým Charles niekde slúžil.

Charles sa vrátil z jednej zo svojich kazateľských ciest a našiel doma Susannu, ktorá bola veľmi smutná a cítila sa veľmi osamelá. S láskou ju povzbudil a pripomínal jej hodnotu, ktorú jej osamelé dni majú: „Nevidíš, že ma vydávaš Bohu, keď mi dovolíš ísť a kázať evanjelium strateným hriešnikom?“

O 100 rokov neskôr je Susannino meno synonymom obdivuhodnej obety, ktorú bola pre Krista ochotná urobiť. Ale každý týždeň je v cirkevných zboroch niekoľko – možno dokonca tucty – žien, ktoré rovnako svojich manželov dávajú Bohu do služby. Oni tiež trávia dlhé večery samé doma. Im tiež leží na pleciach praktická a emocionálna ťarcha toho, že sú vydaté za pastiera ľudí. A možno ste si ich nikdy nevšimli.

Sú to manželky starších.

Keď som robila výskum pre svoju novú knihu pre manželky pastorov a starších, spýtala som sa týchto žien, aké výzvy a radosti so sebou prináša manželstvo so súčasným (alebo bývalým) starším. Tak ako ich manželia, manželky starších rovnako svoje zbory hlboko milujú a považujú to za privilégium, že môžu slúžiť Kristovej neveste. Manželky starších toho tiež často veľa obetujú, zažívajú zranenia a bojujú o svoje miesto v zbore. No často to robia v situáciách, ktoré nikto nevidí. Ľudia v zbore zriedkakedy chápu, čo všetko službe dali a nie vždy rozumejú ich špecifickým trápeniam.

Ak Boh vytvoril cirkev ako telo, v ktorom sa o seba jednotlivé údy majú starať ( 1Kor 12:22-26), nemôžeme ignorovať potreby manželiek starších. Zamyslime sa teda nad šiestimi vecami, ktoré manželky starších chcú, aby sme vedeli:

1. Potrebuje priateľov.

Členovia zboru majú niekedy pocit, že manželky pastorov a starších nepotrebujú priateľov v zbore, lebo si sú blízke medzi sebou. Ja som ale nikdy nebola v zbore, kde by to tak naozaj bolo. Tak ako hocikto iný v zbore, aj manželky starších hľadajú priateľov. Chcú vzťahy, v ktorých poznajú a sú poznané, v ktorých sa modlia oni za iných, ale aj iní za nich. Chcú ísť na splav, kresliť obrazy, alebo skúšať nové reštaurácie. A chcú tieto veci robiť s inými ľuďmi.

Proces spriatelenia sa s manželkou staršieho samozrejme začína tým, že zistíme, kto vlastne tieto ženy sú. Najmä vo veľkých zboroch možno ani neviete, že žena, ktorá sedí o tri rady pred vami každú nedeľu, je manželka jedného zo starších. Zamerajte sa na to, aby ste zistili, kto sú starší vo vašom zbore a ktoré ženy sú ich manželky a začnite si s nimi vytvárať vzťah: „Pozdravuj osobne každého z priateľov“ (3Jn 1:15).

2. Chce rásť.

Skutočnosť, že je nejaká žena vydatá za staršieho, neznamená, že ona sama je duchovným obrom. Pravdepodobne miluje Krista a chce ho nasledovať, ale možno nie je zručná v teologickom jazyku, alebo zrelá na to, aby viedla skupinku pre ženy. Tak ako mnohí z nás, možno bojuje s čítaním Biblie, alebo sa trápi, keď má pocit, že veciam nerozumie do takej miery, ako by mala. A väčšinou túži rásť.

Ak ľudia v zbore predpokladajú, že manželka staršieho je na rovnakej úrovni ako jej manžel, či už ide o vedomosti alebo schopnosti, môžu len podporiť jej pocit nedostatočnosti. Namiesto našich predpokladov by sme mali túžiť spoznať konkrétnu ženu, ktorá stojí po boku každého zo starších. Potrebujeme si uvedomiť, že Duch dáva rôzne dary (1Kor 12:4-6) a že pracuje na tom, aby manželka staršieho rástla, rovnako ako pracuje na tom, aby si rástla ty.

3. Nesie špecifické bremeno.

Keď Pavol píše Korinťanom, opisuje všetky problémy, ktoré do jeho života prišli kvôli jeho snahe slúžiť Kristovej cirkvi. Bol bičovaný, bitý, kameňovaný, stroskotal, nemohol spať, čelil hladu, smädu, zime a neustálemu nebezpečenstvu (2Kor 11:24-27). „A,” nakopon píše, „okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi ” (2Kor 11:28). 

Vašim starším asi nehrozí stroskotanie, ale aj napriek tomu čelia každodennému tlaku úzkosti o cirkev. Potreby Božieho ľudu si vyžadujú čas aj energiu – a zamestnávajú ich myšlienky a emócie. Súčasní starší sa často musia s týmito bremenami boriť ešte popri bežných starostiach súvisiacich so zamestnaním a domácnosťou.

Uvedomte si, že manželky vašich starších sa pravidelne vzdávajú času svojich manželov, ich pozornosti a emocionálnej energie pre cirkev. A navyše, tieto ženy často slúžia a mentorujú iné ženy v zbore, ktoré majú tiež rôzne špecifické potreby. Nezabudnite sa modliť za manželky svojich starších.

4. Nevie však všetko.

Hoci je veľmi dôležité uvedomiť si špecifické bremeno spočívajúce na ramenách manželky staršieho, je rovnako dôležité pochopiť, že nevedia o všetkom, čo sa v zbore deje. Niektoré časti služby ich manželov sú súkromné záležitosti: poradenstvo, zborová disciplína, materiálne potreby a diskusie medzi staršími.

Manželky starších sú v nepríjmenej pozícii, pretože vedia, že ich manželia riešia náročné problémy, o ktoré sa s nimi nemôžu podeliť. Proste Pána, aby pomohol manželkám starších byť pokojnými vo svojej službe, aj keď niekedy zostávajú v nevedomosti.

5. (Niekedy) sa cíti zranená.

Pred mnohými rokmi prechádzal jeden zbor, ktorého sme boli súčasťou, náročným obdobím nezhôd a zmien. V jednu nedeľu som vyšla na tmavú chodbu a začula som dva hlasy, ktoré sa sťažovali na to, ako môj manžel ovplyvnil proces rozhodovania. Členovia zboru nevedeli, že ich počujem.

Takýto druh zranenia je medzi manželkami starších veľmi bežné. Ich manželia sú muži, ktorých je vidieť a ktorí robia rozhodnutia o zbore, ale ich manželky sú často neviditeľnými poslucháčkami kritiky na ich triko.

Ak to od teba čo i len trošku závisí, snaž sa na svojich starších a ich manželky nehnevať (Rim 12:18). Buď pomalý v kritike. Ukazuj im lásku aj keď – alebo hlavne keď – sú v zbore jasné nezhody. Hľadajte spôsoby, ako manželkám svojich starších odkomunikovať: „Viem, že toto obdobie je pre náš zbor náročným, ale sme za teba a tvojho manžela vďační.“

6. Má ťa rada.

Byť manželkou staršieho môže byť náročné, ale je to aj veľká radosť. Manželky starších, s ktorými som sa rozprávala, jednoznačne svedčili o radosti z toho, že môžu byť súčasťou Kristovej cirkvi a že jej môžu slúžiť, aj aké je to privilégium vidieť napredovanie Božieho kráľovstva z prvej línie. V cirkvi je o nich postarané a stávajú sa z nich užitočné nástroje. V Božom tele majú šancu používať svoje dary a slúžiť svojmu Spasiteľovi. V spoločenstve svätých zažívajú veľkú radosť.

Je to obrovské privilégium manželiek starších, že môžu počúvať vaše príbehy, pestovať vaše bábätká a stáť za vami v modlitbe. Patríte Kristovi. A manželky starších vás majú veľmi radi.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Megan Hill

je manželkou kazateľa a redaktorkou The Gospel Coalition. Jej články sa objavujú v rôznych publikáciách, medzi ktoré patrí Christianity Today, The Washington Post, Today in the Word, Reformation 21, Focus on the Family, Desiring God, and Tabletalk.