Nezaradené

25. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

 A povedal im aj prirovnanie: Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.

Lukáš 6: 39 – 42

Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? O kom to Ježiš hovorí? O farizejoch: Sú to slepí vodcovia slepých (Mt 15:14). Preto im patrí Ježišovo beda: Beda vám, slepí vodcovia (Mt 23:16)! V čom však spočíva ich slepota?  Čo je to, čo nevidia? Jedným slovom povedané: Ježiša. Prešli pomimo toho, ktorý je spásou Izraela. A nielen oni, ale aj národ, ktorý vedú. Prejsť pomimo Ježiša znamená skončiť v jame. Aj učiteľ, aj žiak. Veď aký učiteľ, taký žiak.

Ale čo je to, čo spôsobuje duchovnú slepotu? Je to brvno vo vlastnom oku. Inak povedané: Je to nekajúcnosť, ktorá nechce vidieť svoju vinu, a tým urobí človeka slepého voči Ježišovi. Nekajúcnosť prehliadne brvno vo svojom oku, ale neprehliadne smietku v oku druhého. Má jeden meter na seba a iný na druhého. Je zhovievavá k sebe a prísne odsudzujúca druhého.

Ale Ježiš toto varovanie adresuje aj svojim učeníkom. Tým, ktorí sú bratmi a tak sa aj oslovujú: Brat môj… Aj im hrozí slepota, ktorá síce vidí triesočku v oku svojho brata, ale už nevidí brvno vo svojom oku. Slepý je ten, kto vidí hriech  len u druhého a u seba nie. Je kritický voči druhému, ale nekritický voči sebe. Človek chce byť očným špecialistom v prípade druhého: Brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z oka. Ani tú najmenšiu smietku v oku svojho brata neprehliadne. Chce riešiť malicherné veci u druhého, ale nerieši závažné previnenia u seba. Takému patrí Ježišovo: Ty pokrytec… Z oka mu vyčnieva brvno, ktoré všetci naokolo vidia len on nie. Taký človek má najprv začať od seba a až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Bez toho dobre neuvidí. Ježišov učeník začína s nápravou od seba, nikdy nie od druhého. Lebo s brvnom v oku sa nikdy nestaneme pomocou pre brata. Preto platí: … najprv vyhoď brvno zo svojho oka…

Pane, chráň nás pred slepotou voči sebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal