Nezaradené

25. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli… Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Keď Jozef zazrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich: Odkiaľ ste prišli? Odpovedali: Z Kanaánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im: Vy ste vyzvedači!

Genezis 42: 1 – 9

Hlad v kanaánskej zemi prinúti Jozefových bratov prísť do Egypta. Tam sa stretnú s Jozefom. Ako dopadne toto stretnutie po dvadsiatich rokoch? Oni ho nespoznajú, on ich však spozná. Keď sa mu poklonia, Jozef si spomenie na svoje sny z mladosti, ktoré sa teraz plnia. Sny, podľa ktorých sa bratia raz budú klaňať Jozefovi. Sny, ktoré vtedy v bratoch vyvolali voči nemu obrovskú nenávisť. Temná minulosť opäť ožíva. Vina bratov sa opäť Jozefovi vynára pred očami. Jeho stretnutie s bratmi je stretnutie s tými, ktorí ho pred rokmi chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta.

Ako sa zachová ten, ktorý tvrdil, že Boh mu dal zabudnúť na všetko trápenie v minulosti? (Gn 41:51) Na prvý pohľad to vyzerá tak, že Jozef predsa nezabudol, že nie je zbavený túžby po pomste. Veď ako jedná s bratmi? Keď Jozef zazrel svojich bratov, rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Najprv zatají svoju totožnosť pred bratmi a potom ich ešte obviní: Vy ste vyzvedači! Veľmi vážne obvinenie, ktoré sa skoro rovnalo rozsudku smrti. Keď bratia neskôr prídu domov, otcovi povedia: Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo ako s vyzvedačmi (Gn 42:30). Prečo Jozef takto tvrdo zaobchádza s bratmi? Vari sa im chce pomstiť? Nie. Vari im ešte neodpustil? Odpustil.

Ale tu nejde o Jozefa, ale o bratov. Nejde o to, či im on odpustil, ale či im Boh odpustil. Boh odpúšťa len tým, ktorí svoju vinu spoznajú a vyznajú. A to bratia ešte neurobili. To majú ešte pred sebou. Aby k tomu vôbec došlo, Jozef musí s nimi tvrdo zaobchádzať. Lepšie povedané, to Boh s nimi tvrdo zaobchádza cez Jozefa. Jozef je celý čas len nástrojom v Božích rukách. Nástrojom k tomu, aby bratia boli privedení k pokániu. Aby im Boh odpustil. Lebo bez pokánia niet odpustenia, niet spásy. A Bohu ide o ich spásu. Tak ako Mu ide aj o tú našu.

Pane, ďakujeme za tvoju tvrdú lásku, ktorou aj nás zobúdzaš a privádzaš k pokániu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal