Nezaradené

12. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala naňho: Ľahni si ku mne! On však odoprel a žene svojho pána povedal: Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu?!

Genezis 39: 6 – 9

Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad. Krása, aj tá telesná, je Boží dar. Pekní ľudia to však majú v živote ťažšie. Sú vystavení väčším pokušeniam ako ostatní. Koľko pekných mladých ľudí v živote kvôli svojej kráse stroskotalo! Jozefovu krásu si všimne žena jeho pána. Za ňou sa skrýva príbeh ženy, ktorá nenájde naplnenie v manželstve vo vzťahu s vlastným mužom. Preto ho hľadá mimo manželstva vo vzťahu s cudzím mužom. Jej taktika je priam diabolsky rafinovaná. Bez zábran odhodí svoju ženskú dôstojnosť. Vo svojej snahe zviesť Jozefa používa všetok arzenál, ktorý má žena k dispozícii. V prvej fáze ho zvádza svojimi očami, hádže po ňom veľavravné pohľady. Dievčatá najlepšie vedia, koľko koketnosti, zmyselnosti a vyzývavosti sa dá vložiť do pohľadu. Keď toto na Jozefa nezaberie, príde s otvoreným návrhom: Ľahni si ku mne!

On však odoprel… Čo dá Jozefovi silu odolať? Na jednej strane sú to jeho pevné morálne zásady. Hovorí: Môj pán mi preukázal úplnú dôveru, keď všetko vložil do mojich rúk. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť? Zneužiť pánovu dôveru a vyspať sa s jeho ženou by znamenalo spáchať veľkú neprávosť voči Pótifarovi. A to Jozef neurobí. Už tu vidieť, prečo je Jozef považovaný za jeden z najväčších charakterov Biblie. Ale aj charakterní ľudia zlyhávajú. Človek môže mať pevné morálne zásady. Môže byť charakterný, poctivý a čestný. Môže mať citlivé svedomie, ktoré sa ozve vždy v pravý čas. Ale nič z toho nestačí na to, aby v určitých kritických chvíľach nezlyhal.

Jozef okrem krásneho charakteru má však ešte niečo viac. Niečo, bez čoho aj charakter a svedomie človeka je málo. Má Božiu bázeň, ktorá ho stráži a dáva mu silu odolať pokušeniu: Ako by som teda mohol… zhrešiť proti Bohu?! Veď je tu nielen jeho pán, ale aj Boh. Čo by bolo neprávosťou voči jeho pánovi, bolo by hriechom, previnením sa voči Bohu. A to je čiara, ktorú Jozef nemôže a ani nechce prekročiť. Lebo žiaden hriech za to nestojí.

Pane, pomôž nám žiť v bázni pred Tebou, aby sme sa voči Tebe nepreviňovali!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal