Biblia a teológia

25. október

Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy a našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša. Zaplatil cestovné a zišiel do nej, aby s nimi odišiel spred tváre Hospodinovej do Taršíša.

Jonáš 1:3

Boh má svoj misijný projekt, ktorý sa volá Ninive. Ak je nádej pre Ninive, potom je nádej pre každého. K Božiemu projektu je prizvaný Jonáš. Ako sa k nemu postaví? Bez slova urobí presný opak toho, čo Boh žiada. Boh ho posiela do Ninive, ktoré leží na východe. On však ide do Taršíša, ktorý leží na západe. Mohol si vybrať pasívnu formu neposlušnosti, povedať si: Ja nikam nejdem, a zostať doma. On sa rozhodol pre aktívnu formu neposlušnosti. Vstane a ide, ale opačným smerom. Nielenže nerobí, čo má urobiť, ale robí, čo nemá. Uteká pred tvárou Hospodina, pred svojím poslaním.

Aj naša neposlušnosť má zvyčajne dvojakú podobu, pasívnu a aktívnu. Pri pasívnej neposlušnosti neurobíme, čo máme urobiť. Pri aktívnej neposlušnosti urobíme presný opak toho, čo máme urobiť. Pasívna forma je síce častejšia, ale menej nápadná. Veď nič zlé som neurobil, povieme. Aktívna forma je síce zriedkavejšia, ale o to nápadnejšia. Utekajúci Jonáš je oveľa nápadnejší ako doma sediaci Jonáš. Ale neposlušnosť je jedno i druhé.

K Jonášovej neposlušnosti dochádza vo chvíli, keď je konfrontovaný s  Božou vôľou. Boh mu hovorí: Vstaň a choď, a Jonáš vstane a ujde. Kedy sa prejaví naša neposlušnosť? Vtedy, keď sme konfrontovaní s Božou vôľou. Keď do rôznych oblastí nášho života zaznie Božie: Vstaň a choď, vstaň a urob. To je chvíľa, keď sa Božia vôľa zrazí s našou vôľou. Ale prečo sa vôbec zráža naša vôľa s Božou vôľou? Preto, lebo naša vôľa nie je zjednotená s Božou vôľou. My neraz chceme to, čo Boh nechce, a nechceme to, čo Boh chce.

Božie slovo často vstupuje do oblastí, ktoré sme Bohu ešte nevydali. Tam, kde si strážime svoju autonómiu, kde chceme sami rozhodovať bez Boha. Vtedy máme dve možnosti: Vstať a ísť, teda poslúchnuť, alebo vstať a ujsť, teda neposlúchnuť. Jonášov príbeh nám ukazuje, že neposlušnosť je väčší problém veriacich ako neveriacich. Je to väčší problém  tých, ktorí Božiu vôľu poznajú, ako tých, ktorí ju nepoznajú. Veď v celom príbehu má Boh viac práce so zbožným kazateľom, ako s bezbožnými pohanmi.

Pane, koľko práce máš s nami?! Ďakujeme za tvoju trpezlivosť!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal