Téma - Poznanie Božej vôle

20. máj

Ježiš nás tu vovádza do tajomstva Božej vôle, ktorá sa týka nás, nášho života, našej večnosti. Čo je Božou vôľou pre nás?