Biblia a teológia

25. september

Ježiš jej povedal: Nedrž ma zato, že som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

Ján 20:17

Ježiš pred svojou smrťou nazval učeníkov svojimi priateľmi (Jn 15:15). Teraz po svojej smrti a vzkriesení ich prvýkrát nazýva svojimi bratmi. Predtým ich spájalo puto lásky. Teraz ich spája nové, pokrvné puto. Ježišova obeť na kríži totiž vytvorila úplne nové usporiadanie vzťahov nielen na horizontálnej, ale i na vertikálnej rovine. Nielen učeníci sú voči sebe navzájom bratmi. Aj Ježiš je odteraz ich brat a oni sú jeho bratia. Je to preto, lebo odteraz majú spoločného Otca. Boh nie je len Otcom Ježiša Krista, On je i naším Otcom: Vystupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. S Ježišom máme spoločného Otca! Ježiš je od večnosti Boží Syn na základe svojej božskej prirodzenosti. My sme adoptovaní synovia a dcéry Božie na základe milosti.

Tu sa plní, čo čítame na začiatku evanjelia Jána: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi (Jn 1:12). Boží Syn sa stal ľudským dieťaťom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Teraz vzkriesený Ježiš oznamuje: Stalo sa. Cesta k Bohu ako Otcovi je otvorená. A tu sú už prví synovia (a dcéry) Božie. Vďaka Kristovej obeti je na zemi založená Božia rodina. To znamená, že v nebi máme nielen Otca, ale i svojho Brata.

Keď si po svojom vstúpení na nebo Ježiš sadol po pravici Boha, tak tam nesedí len ako Syn svojho Otca. On tam sedí aj ako Brat svojich bratov, ako náš prvorodený Brat. Sedí tam ako ten, ktorý bol vo všetkom pripodobnený svojim bratom okrem hriechu. Jemu nič ľudské nie je cudzie. On pozná ľudský život nielen zvonka, ale i z vnútra. Pozná ho z vlastnej skúsenosti. Aké je to potešujúce, keď môžeme vedieť, že v nebi máme svojho Brata, ktorý je jedným z nás! Ktorý vie, čo je to byť človekom. Ktorý nám dokonale rozumie, súcití s nami v našich bolestiach i trápeniach a pomáha nám v našich životných skúškach a zápasoch. Ktorý sa za nás prihovára u svojho Otca.

Pane, ďakujeme Ti, že pre tvoju obeť sme sa stali tvojimi bratmi a sestrami, deťmi tvojho Otca!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal