Biblia a teológia

Ako kázať z knihy Kazateľ

Každý kazateľ otvárajúci Bibliu musí rozumieť, ako sme sa dostali od „Na počiatku stvoril Boh“ (úvodné slová Biblie) k „Milosť Pán Ježiša nech je so všetkými“ (záverečné slová Biblie).

Inak sme ako ľudia, ktorí si vezmú knihu Traja mušketieri a skočia hneď do stredu knihy. Skutočnosť, že sa príbeh točí okolo štyroch mušketieroch, aj keď kniha ma názov Traja mušketieri, nás poriadne popletie. Musíme sa vrátiť na začiatok knihy a prečítame ju pozorne až do konca.

Šesť rád

Kniha Kazateľ nás vťahuje do príbehu dlho po jej začiatku, ale zároveň dlho pred jej koncom. Ak by sme sa na ňu pozerali samostatne, mohla by nám pripadať divne. Ako z nej teda máme kázať?

Dúfam, že vám týchto šesť rád pomôže začať.

1. Kniha Kazateľ opisuje život po Edene a pred nebom.

Je to akoby človek, ktorý utiekol z domu pred vojnou, sa po rokoch neskôr vracia do zničeného domova a s plačom sa nám prihovára. Poznal Eden. A teraz vidí iba pozostatky jeho niekdajšej slávy.

Kniha Kazateľ svieti ako maják vo vodách Starej zmluvy plnej zlomených patriarchov a hriešnych kráľov. Tiež prebleskuje do budúcnosti., do sveta prvého storočia, v ktorom sú zločinci ukrižovaní v uliciach miest, aby to všetci videli. „Život pod slnkom“ je pripomienkou toho, čo sme stratili a dôvodom prečo potrebujeme Spasiteľa.

2. Kniha Kazateľ nám odhaľuje Boha.

Mnohí sa snažia pretvoriť túto knihu a naše kázne z nej tak, aby zneli viac ako Izaiáš, alebo Pavol. Chcú ju prispôsobiť trochu viac jazyku systematickej teológie, trochu ju učesať, aby vyzerala viac ako sa patrí na biblické knihy. Ale kniha Kazateľ nám to nedovoľuje. Keď si ju ohneme, aby nám vyhovovala, stratíme to, čo nám Boh v tomto inšpirovanom texte chcel o sebe odhaliť.

Boh je viac ako len to, čo nám Pavol, či Izaiáš odhaľujú.

3. Kniha Kazateľ vyzdvihuje radosť z obyčajných vecí.

Nezabúdajme na radosť. Mnohokrát nám kniha Kazateľ pripomína: „Nie je nič lepšie pod slnkom“ ako zažiť Bohom zamýšľanú radosť z práce, jedla, vzťahov a spánku. Ak používame Božie dary ako malých bohov, je to akoby sme sa snažili hrať futbal s melónom. Melón nie je na to stvorený, nevydrží naše kopance a rozpadne sa. Ale ak užívame Božie dary spôsobom, akým to Boh zamýšľal – nie ako malých bohov, ale ako prejavy láskavosti – potom rastieme pri hľadaní vytrvalej radosti, ktorá odmieta pod slnkom prestať existovať.

4. Kniha Kazateľ ponúka výnimky z pravidla.

Keď sa učíme cudzí jazyk, istý čas sme nadšení ako nám to ide a ako napredujeme. Potom ale príde deň, keď nám učiteľ oznámi, že všetky tie pravidlá, ktoré sme sa naučili, majú výnimky. „Po tvrdej spoluhláske vždy nasleduje y, okrem výnimiek ako kino, kibicovať, kivi, atď.“ V Prísloviach sa dozvedáme: rob dobré a bude ti dobre, rob zlé a budeš sa mať zle. Potom prídeme ku knihe Kazateľ (alebo k Jóbovi) a dozvieme sa, že zlo sa deje aj tým, ktorí robia dobré a dobro sa deje tým, ktorí robia zlé. Pre prípad, že by sme chceli z Prísloví urobiť dokonalý návod na robenie učeníkov, Boh nám dáva knihu Kazateľ.

5. Uvedomme si hodnotu knihy Kazateľ pre evanjelizáciu a apologetiku v dnešnej generácii.

Bežný človek, ktorý chodí do cirkvi, môže mať spočiatku problém s tým, ako cudzo kniha Kazateľ znie v porovnaní s Jeremiášom, alebo Pavlom. Ale premýšľajúci nekresťania sú často zaskočení a priťahovaní spôsobom, ako táto kniha hovorí o živote a Bohu. Kazateľ, ktorý má dostatok úprimnosti povedať „Život nemá zmysel“, alebo „Nenávidím život“, dopomáha poslucháčovi k pocitu, že mu niekto z tých, ktorí hovoria v mene Boha, rozumie a počuje ho. Kazateľ hovorí skôr o tom, aké veci sú než o tom, aké by mali byť. Ponúkaná nádej má pevný základ. Boh, ktorý hovorí, neznie ako starý muž, ktorý potrebuje pomoc s tabletom. Jeho hlas znie ako hlas Boha, ktorý všetko stvoril a vidí ako sa to rozpadá, prežíva stratu, zažíva to s nami a vedie nás domov.

6. Rozšír svoje vnímanie Krista nielen ako proroka, kňaza a kráľa, ale tiež ako naplnenie starozmluvnej múdrosti.

Ježiš hovorí o sebe: „Tu je ktosi väčší ako Šalamún!“ (Mt 12:42). Pavol to, čo Ježiš učil, učí nás. Hovorí: „Ježiš je múdrosťou Božou“ (1Kor 1:18-31). Všetky poklady múdrosti a poznania sú skryté v Kristovi (Kol 2:3). Vnímať Ježiša ako našu múdrosť nás nevedie k tomu, aby sme ho hľadali zakódovaného v každej časti knihy Kazateľ. To nebolo zámerom múdreho pisateľa tejto knihy. Našou úlohou nie je vytvárať si nejaké náznaky Ježiša tam, kde sa žiadne neskrývajú. Potrebujeme rozoznať Ježiša ako toho, ktorý je väčší ako Šalamún. A preto nie je možné čítať, vykladať, či kázať z knihy Kazateľ ako keby múdrosť, o ktorej sa tu jedná, mala mať zdroj a opodstatnenie v niečom inom ako v Ježišovi. Bolo by to ako keby nám Otec a Duch Svätý dali múdrosť, ktorá nemá žiadnu spojitosť zo Synom.

Tri návrhy

Ako teda zvestovať Ježiša z knihy Kazateľ? Tu sú tri návrhy.

1. Prepoj reč knihy Kazateľ so spôsobom Ježišovej reči.

Môžeš povedať: „Ako tak prechádzame cez 10. kapitolu knihy Kazateľ, niektorí môžeme byť zmätení prísloviami. Pomôže nám, keď si spomenieme, že Ježiš nám často takto ukazoval na Boha. Ježiš hovoril: „Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy,“ alebo „Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť.“ Takže keď počujeme múdreho muža povedať: „Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí…“, rozpoznávame spôsob reči, ktorý používal Ježiš.“

2. Prepoj učenie knihy Kazateľ s Ježišovým učením.

Kniha Kazateľ nás učí o peniazoch, sexe, moci, ambíciách, atď. Vysvetli text knihy Kazateľ a povedz niečo ako: „Ježiš tiež používa túto tému, nie je to tak?“ Alebo „Pripomeňme si, že storočia neskôr tí, ktorí nasledovali Ježiša hovorili o rovnakom probléme.“ Potom citujte, alebo krátko spomeňte ako Ježiš, alebo apoštoli učili o tejto téme a ako to potvrdzuje váš text.

3. Prepoj knihu Kazateľ s Ježišovou osobou a dielom.

Prepojenie na osobu Krista môže znieť aj takto: „Kniha Kazateľ 10:10 nám hovorí, že ťažká práca vyžaduje strategický odpočinok. O niekoľko rokov neskôr vidíme toho, ktorý je väčší ako Šalamún, že si počas poludnia sadol, aby si odpočinul, spal na lodi unavený po dlhom dni a zachovával sobotný deň odpočinku.“

Hovoriť o Kristovom diele vyzerá nejako takto: „Tento text ukazuje, ako nás hlúposť ničí. Je to predzvesť toho, prečo Boh, ktorý dal túto knihu Izraelu, nakoniec posiela svojho Syna. On je naplnením všetkej múdrosti. Prišiel, aby zaplatil za našu hlúposť a zachránil nás z nej.“ Alebo môžete to urobiť takto: „Kniha Kazateľ nám ukazuje, že dokonca ani múdrosť nás nedokáže zachrániť, či zmeniť životnú situáciu pod slnkom. Je potrebný niekto väčší ako Šalamún.“

Nezanedbávajme túto zvláštnu knihu. Je plná múdrosti, ktorú cirkev, aj svet okolo nás zúfalo potrebujú počuť. Ale predovšetkým nás prepája s vtelenou múdrosťou, Pánom Ježišom Kristom.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/preachers-toolkit-how-should-i-preach-ecclesiastes/

Zack Eswine

je americkým kazateľom, mentorom a spisovateľom. Vo svojich knihách často píše o neobyčajnostiach obyčajného života a služby s Ježišom. Formuluje otázky, túžby a okolnosti ľudského srdca, ktoré zápasí s tým, aby pochopilo kto je Ježiš a čo má jeho život spoločné s tým našim.

Zack Eswine tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články