Nezaradené

26. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Veď z tŕnia sa nenazbierajú figy ani hrozno z ostružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené srdce.

Lukáš 6: 43 – 45

Každý strom možno poznať po ovocí. Teda nie po lístí. Lístie nám na jar prezradí, o aký druh stromu ide. Či je to jabloň, hruška alebo slivka. Ale ak chceme zistiť kvalitu stromu, musíme počkať do jesene. Lebo až ovocie prezradí, či je strom dobrý alebo zlý. Preto je ovocie poznávacím znamením kvality stromu. Lebo aké je ovocie, taký je aj strom. Alebo opačne: Aký je strom, také je aj ovocie. Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet ani zlého stromu, čo prináša dobré ovocie. To je vylúčené. Tak ako je vylúčené, aby sa figy zberali z tŕnia a hrozno z ostružín. Nemôžeme oberať dobré ovocie zo zlého stromu.

Čo platí v prírode, platí aj v živote. Čo platí o stromoch, platí aj o ľuďoch: Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Aké je vnútro, taký bude aj vonkajšok. Čo je v nás, časom sa ukáže aj na nás. Ak má strom nášho života rodiť dobré ovocie, ovocie Ducha, potom aj samotný strom musí byť dobrý. Veď ovocie sa rodí zvnútra. Nemôžeme sa ním len zvonku ozdobiť.

Kresťan totiž nie je okrasným stromom, ale ovocným. Vianočný stromček môžete ozdobiť zvonka. Dokonca naň môžete povešať aj rôzne ovocie. Ale tým sa z neho ešte nestane ovocný strom. Je to len imitácia ovocného stromu. Tak, ako existuje aj imitácia kresťanstva. Morálna zmena bez vnútornej duchovnej premeny. Ale byť morálnym človekom ešte neznamená byť kresťanom. Lebo kresťanstvo nie je len o morálke. Niekto vedie morálny život, ale s Ježišom a kresťanstvom nechce mať nič spoločné.

Ježišovi však ide o radikálnu premenu srdca, aby  sa z nás stali ľudia, o ktorých On hovorí: Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Tým dobrom je všetko to, o čom Ježiš hovorí predtým. Je ním láska k nepriateľom, prejavy milosrdenstva, odpúšťajúci a štedrý postoj k druhým. Je ním Kristovým Duchom premenený život. Nič z tohto však nemôžeme čakať od človeka, ktorého srdce zostalo nezmenené. To je ako čakať, že z tŕnia oberieme figy. A toho sa nedočkáme.

Pane, pomôž nám, nech aj náš život svedčí o tom, že sme dobrým stromom.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal