Biblia a teológia

27. február

Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Ján 2:11

Ján nazýva Ježišove zázraky znameniami. Tieto prejavy Ježišovej moci teda niečo znamenajú. Ježiš nimi zjavuje duchovné pravdy o sebe. Na začiatku všetkých Ježišových znamení stojí práve zázrak premeny vody na víno. Tým sa tento zázrak stáva niečím výnimočným. Stáva sa tak predznamenaním toho, čo príde potom. Každá hudobná skladba má na začiatku predznamenanie. To určí, v akej tónine sa skladba bude hrať. Či v durovej, teda radostnej, alebo v molovej, čiže smutnej. Takéto predznamenanie má i Ježišovo pôsobenie.

V akej tónine sa bude niesť jeho pôsobenie? Zázrak sa odohrá na svadbe. V pozadí znie hudba, pije sa tu víno, ľudia sa veselia. Tým je jednoznačne povedané, že Ježišovo pôsobenie sa bude niesť v durovej, radostnej tónine. Veď s Ježišom prichádza mesiášsky čas, čas radosti a plnosti!

To je presný opak toho, akú predstavu má o Ježišovi a vôbec o kresťanstve dnešný človek. Myslí si, že Boh je taký trochár, ktorý človeku nedopraje to najlepšie. Že nám len kazí radosť zo života, lebo všetko príjemné nám zakazuje a všetko nepríjemné nám prikazuje. Ale to je karikatúra kresťanstva.

Ježiš neprišiel premeniť víno na vodu, obrať nás o radosť zo života. On prišiel premeniť vodu na víno, teda darovať nám pravú, skutočnú radosť. Lebo s Ježišom prichádza to najlepšie víno, víno evanjelia. Je to víno radostnej zvesti, ktorá napĺňa srdce človeka trvalou radosťou.

Jedinú radosť, ktorú nám Ježiš prišiel vziať, je radosť z hriechu. Miesto radosti z hriechu nám prišiel darovať radosť zo spasenia. Hriech chutí, preto človek hreší. Až neskôr zistí, čo platí o hriechu: Zvonku med, zvnútra jed. Ale keď sa človek stretne s Kristom, hriech mu prestane chutiť. Lebo už ochutnal niečo oveľa chutnejšie. Napil sa z vína evanjelia, ktoré Ježiš ponúka. A tak už stratil chuť na hriech. Veď prečo piť ocot, keď človek môže piť víno?!

Pane, ďakujeme, že sme v Tebe mohli spoznať Darcu pravej radosti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal