Nezaradené

27. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov.

Lukáš 5: 1 – 3

Ako sa z rybára Šimona stane rybár ľudí? Z Ježišovho poslucháča Ježišov učeník? To nám Lukáš prezradí v tomto príbehu. Všetko to začne jedným neúspešným lovom, z ktorého sa Šimon a jeho spoločníci vrátia na breh. Ježiš, ktorý stojí na brehu jazera a káže Božie slovo zástupom, vstúpi do Šimonovej loďky a požiada ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. A čo zistí Šimon? Že aj taká obyčajná vec ako loďka sa môže stať požehnaným nástrojom, keď ju dá Ježišovi k dispozícii. Lebo Ježiš rybársku loď premení na kazateľnicu, z ktorej káže Božie slovo.

Petrova loď by v Petrových rukách zostala len rybárskou loďou. Ale Petrova loď v Ježišových rukách sa stane nástrojom požehnania pre mnohých. Nikdy nevieme, ako si Ježiš môže použiť bežné veci nášho života, keď Mu ich dáme k dispozícii. Niekedy sa pýtame, ako by sme mohli byť užitoční pre Pána. Tu je jedna z odpovedí: Daj Mu k dispozícii to, čo máš a On si to už použije v službe iným. Povedz: „Pane, tu je moja loďka, moje auto, môj dom, môj byt, moja záhrada. Prosím, použi si to pre potreby svojho diela tu na zemi.“

V našich rukách sa tieto veci nikdy nestanú tým, čím sa stanú v Ježišových rukách. V našich rukách budú slúžiť len nám. V Ježišových rukách budú slúžiť aj iným. Tým, že Šimon prepožičia Ježišovi svoju loď, aj keď nepriamo, ale predsa napomáha Ježišovej službe slova. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Z takého miesta ako je toto ešte zvesť evanjelia neznela!

Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spusťte siete na lov. Ježiš sa chce za prepožičanie loďky „odvďačiť“. Veď On nikomu nezostane nič dlžný. Ani taká malá služba, akou je požičanie loďky, nezostane neodmenená. A nie je to Šimon, ale Ježiš, ktorý určí výšku „poplatku za použitie“. A ako budeme vidieť neskôr, Šimonovi jej výška vyrazí dych. A nielen jemu.

Pane, ukáž nám, ako to, čo máme, môžeme postaviť do tvojich služieb.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal