Biblia a teológia

27. jún

Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.

Genezis 12:7

Abrám stavia oltár ako odpoveď na Božie zjavenie sa. Čo symbolizuje oltár? Oltár je miestom obete. Na oltári sa obetuje. Oltár hovorí o Abrámovi ako o bohoslužobníkovi, ktorého život je pevne spojený s Bohom. Ktorý znovu a znovu vydáva svoj život Bohu ako živú obeť: Bože, som tvoj, nepatrím sebe, ale Tebe. V Tebe sú všetky pramene môjho života.

Stavbu toho najťažšieho oltára má však Abrám ešte len pred sebou. Jedného dňa ho Boh zavolá na vrch, na ktorom má obetovať to najdrahšie, čo má. Ale na tom istom vrchu sa Abrám dozvie, že aj Boh je staviteľom oltára (Jn 8:56). Boh uprostred tohto sveta postavil svoj oltár v kríži svojho Syna. Kríž je Boží oltár, na ktorom Boh priniesol vo svojom Synovi tú najväčšiu obeť. Tam zapálil oheň svojej lásky, ktorý nikdy nezhasne. Všetky naše „oltáre“ sú len odpoveďou na tento Boží oltár, na toto viditeľné, historické, jedinečné zjavenie Božej milosti a lásky.

Ak si ešte nepostavil svoj oltár, oltár oddanosti Bohu, príď k Božiemu oltáru. Len tam pochopíš, prečo máš postaviť svoj oltár. Ten, ktorý sa z lásky k tebe obetoval za teba, je hoden toho, aby si ty z vďačnosti voči Nemu postavil svoj oltár a prinášal na ňom Bohu denne svoj život ako živú obeť.

Ak si už postavil svoj oltár, ale oheň časom na ňom už vyhasol, oheň tvojej lásky a oddanosti Bohu, príď k jeho oltáru. Nech oheň Božej lásky k tebe opäť zapáli oheň tvojej lásky k Nemu. Nič iné nerozdúcha pahrebu na tvojom vyhasnutom oltári len večný plameň ohňa, ktorý horí na Božom oltári. Lebo oheň sa zapaľuje od ohňa. Oheň lásky na tvojom oltári sa zapáli jedine od ohňa lásky, ktorý horí na Božom oltári.

Pane, ďakujeme, že si nás predišiel v stavbe oltára. Tam si sa nám zjavil v plnosti. Pomôž nám odpovedať na toto zjavenie stavbou nášho oltára vďačnosti a oddanosti Tebe.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal