Biblia a teológia

27. september

Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli.Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé.

Žalm 51:1-6

Hriech je ľudský problém, pre ktorý neexistuje ľudské riešenie. Dávid vie o svojich previneniach. Ale on pozná aj ich riešenie. Problém je na jeho strane, riešenie je na Božej strane. Náš hriech môže vyriešiť len ten, voči ktorému sme sa previnili. Ten, ktorého našimi hriechmi neustále zraňujeme.

O aké riešenie Dávid prosí? Zotri moje ťažké priestupky! Boh si o nás vedie svoje záznamy. Všetky naše hriechy sú zapísané v jeho registri trestov. Dávid však prosí o niečo neslýchané: Vymaž môj register trestov! Zotri svoje záznamy, ktoré svedčia o mojej vine. Ktoré ma môžu poslať na smrť. Dávid tak prosí o čistý register trestov.

Ale to nie je všetko. Hriech sa nevyrieši len jeho vymazaním z Božích záznamov. Lebo hriech robí i niečo s nami. Hriech je morálna špina, ktorá nás znečisťuje. Nie len tak povrchovo, ale vo vnútri. Pre hriech nepotrebujeme len odpustenie, ale aj očistenie. Lebo hriech nie je len previnením sa voči Bohu, ale i znečistením nášho srdca. Preto Dávid prosí: Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! Len jeden prostriedok to dokáže – krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu (1Jn 1:7). To Dávid ešte nevie.

Ale vie, že keď Boh umyje a očistí, bude to dokonalé umytie a dokonalé očistenie: Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna (Iz 1:18). To je slávne zasľúbenie! Takéto je Božie odpustenie. Nielenže je hriešnikov register trestov vymazaný, ale aj srdce hriešnika je očistené. Čo viac si môžeme priať?

Pane, ďakujeme za tvoje dokonalé riešenie našich hriechov!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal