Biblia a teológia

21. január

Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

Matúš 6:11

Ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote? Veď otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, nás vzďaľuje od Boha. Lebo riešenie bez Boha je bezbožné riešenie.

Ježiš v modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Tým nás učí, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe. Preto si nemáme otázku chleba riešiť bez Boha. Lebo práve o to sa snaží diabol. Nahovára nám, že veriť v Boha je jedna vec a zarábať na chlieb zas druhá. Zvádza nás k tomu, aby sme vzali otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí: Nie! Veriť a zarábať nie sú dve veci, ale jedna a tá istá. Buď Bohu dôveruješ i v otázke chleba, alebo Mu nedôveruješ vôbec. Vedz však, že otázka chleba nie je len tvoja vec, ale i Božia. Nie je to len tvoja starosť, ale aj Otcova starosť.

Otázka chleba bude hýbať naším životom až do smrti. Jesť treba a aj žiť z niečoho treba. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Naše deti sa musia učiť a študovať a tak sa pripraviť do života. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí orať, siať a zožať obilie, aby bolo z čoho napiecť chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove: V pote tváre budeš jesť chlieb (Gn 3: 19).

Touto prosbou nás však Ježiš chce zbaviť ustarostenosti o chlieb: Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Lebo ustarostenosť ubíja, nedá nám spávať, oberá o pokoj. Ale keď mám v nebi Otca ktorý vie, čo potrebujem, ktorý i má, čo potrebujem, potom môžem dôverovať že i dá, čo potrebujem. Veď u Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam: Vypredané! Prečo potom nezaklopať na tie dvere s prosbou: Chlieb náš každodenný daj nám dnes?!

Pane, ďakujeme, že v tejto prosbe nám dávaš liek proti ustarostenosti.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal