Autor - Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).

Sloboda v Kristovi

V Kristovi sme boli oslobodení od viny za hriech, ale nielen od nej. Boli sme oslobodení aj od jeho vlády a moci.