Nezaradené

29. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.

Genezis 37: 1 – 4

Nenávisť Jozefových bratov má viacero príčin. Je to nielen Jozefovo donášanie na nich otcovi, ale aj otcova rozdelená láska k synom: Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Kto je vlastne Jozef? Je to prvý syn Jákobovej ženy Ráchel. A kto bola Ráchel? Jákobova životná láska. Pokiaľ žila Ráchel, vypĺňala celý obzor Jákobovho života. On žil len pre ňu. Keď zomrela, Jákob svoju lásku k mŕtvej žene preniesol na jej deti a najmä na Jozefa. Do neho vložil všetku svoju lásku. Jákob teda miluje svojich synov rozdelenou láskou, lebo zo všetkých najviac miluje Jozefa.

Spomeňme si na Jákobových rodičov, na Izáka a Rebeku. Akou láskou milovali Izák a Rebeka svojich synov, Jákoba a Ézava? Tiež rozdelenou láskou, keď Izák miloval Ézava a Rebeka milovala Jákoba. Čiže Jákob ako dieťa bol milovaný rozdelenou láskou. Jákob ako otec tiež miluje rozdelenou láskou. Nepoučil sa z chýb svojich rodičov. Veď koľko zla spôsobila rozdelená láska Izáka a Rebeky! A to isté, ba ešte v horšom vydaní sa zopakuje v Jákobovej rodine. Model rodiny, ktorý deti vidia doma, neraz prenesú aj do vlastnej rodiny.

Aký dôvod Biblia uvádza pre Jákobovo uprednostňovanie Jozefa?  Narodil sa mu totiž v starobe… Jákobova láska k Jozefovi je viac starootcovská ako otcovská. Aký je v tom rozdiel? To vidieť aj v rodine, kde je viac detí. Najprísnejší sme k najstaršiemu dieťaťu. A k najmladšiemu dieťaťu sme najmenej prísni. Tomu viac dovolíme a viac odpustíme ako prvému. A už úplne iní sme ako starí rodičia. Tí istí muži, ktorí ako otcovia boli tvrdí, prísni ku svojim deťom, sú ako starí otcovia oveľa milší a láskavejší ku svojim vnúčatám. Jákob miluje Jozefa, dieťa svojej staroby, starootcovskou láskou. Tá u starších bratov vyvolá nielen hnev voči otcovi, ale najmä nenávisť voči bratovi, ktorému sa už všetko dovolí a všetko odpúšťa.

Pane, odpusť nám, keď milujeme deti rozdelenou láskou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal