Nezaradené

3. január

Povedal som: Ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas.

Žalm 31:15b-16a

V Božej ruke je každý čas, i ten prítomný. Aká je tvoja prítomnosť? Čo by si o nej povedal? Darí sa ti, všetko ti vychádza podľa plánu? Plnia sa ti túžby, sny? Ale pozor! Dobré časy nie sú len darom, ale aj skúškou. Sú darom, ktorý nám môže byť kedykoľvek odňatý. Veď čo platí dnes, zajtra už platiť nemusí. Dnes môžeme byť zdraví, silní, úspešní. Zajtra však môže byť všetko inak. Preto nebuď závislý na dobrých časoch, ale na dobrom Bohu, v ktorého ruke je tvoj čas. Lebo dar nám môže byť odňatý, ale Darca nie. Ten nám zostane v každom čase. Dobré časy sú však aj skúškou. Preto sú to i nebezpečné časy. V nich sa človek veľmi rýchlo kazí. Máločo tak dokáže človeka vzdialiť od Boha ako práve dobré časy. Mnohí v tejto skúške neobstáli.

Keď Dávid písal tento žalm, prežíval ťažké časy. Ale aj o ťažkých časoch platí, že sú v Božej ruke. Vďaka tomu Dávid mal ku komu volať a o koho sa oprieť. Preto žalm začína volaním: Hospodine, nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň!

Ak sú naše časy ťažké, je to ťažké. Ale ak sme na ťažké časy sami, je to dvojnásobne ťažké. Ale ten, kto vie, že i jeho ťažké časy sú v Božej ruke, vie, že na ne nie je a ani nikdy nebude sám. Ak v prítomnosti prežívaš neúspech, trápenie, bolesť, sklamanie, vedz, že i tento čas je v Božej ruke. Preto i ty môžeš s Dávidom volať: Bože, nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň! Ťažké časy sa mnohým stali požehnaním, lebo cez ne ich Boh pritiahol bližšie k sebe. To je ten paradox, že zatiaľ čo dobré časy  mnohým „poslúžili“ k horšiemu, iným zas zlé časy poslúžili k lepšiemu.

Časy sa menia. Ale nielen časy sa menia. Aj ľudia sa menia spolu s nimi. Jedna vec je, čo urobia časy s nami, už či tie dobré alebo zlé. Druhá vec je, čo my urobíme s nimi a v nich. Božie dieťa vie, že i v premenách časov je jeho život v Božej ruke, ktorá sa nemení. Preto sa drží tejto ruky bez ohľadu na meniace sa časy.

Pane, pomôž nám v dobrých časoch bdieť a v zlých dúfať v Teba.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal