Nezaradené

9. október

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba; lebo slová, ktoré si  dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal.

Ján 17:6-8

Ako dochádza k tomu, že človek, ktorý bol pôvodne zo sveta, už viac nie je zo sveta? Ako v živote človeka dochádza k zmene jeho duchovnej totožnosti? Ježiš túto zmenu opisuje z dvoch strán, z Božej i ľudskej. Tá Božia hovorí o Božej iniciatíve a tá ľudská o našej odozve. Alebo inak, tá Božia hovorí o Božej zvrchovanosti v spasení a tá ľudská o našej zodpovednosti v spasení.

Ježiš vo svojej modlitbe opakovane hovorí o veriacich ako o dare Otca Synovi: … ktorých si mi dal zo sveta. Prečo som sa teda stal kresťanom? Pretože ma Boh pritiahol k Ježišovi, Otec ma priviedol k Synovi. Ako to urobil? Presne neviem, len to viem, že Boh začal v mojom živote pôsobiť ešte pred tým, než som sa ja začal zaujímať o Neho. Na začiatku stál jeho záujem o mňa, nie môj záujem o Neho. Bola to jeho iniciatíva, nie moja. On prvý miloval mňa, nie ja Jeho.

Boh nám niekedy pošle do cesty veriacich ľudí alebo nejakú knihu, ktorá v nás prebudí záujem o Neho. Alebo v živote prežijeme bolesť, smútok, sklamanie či stratu a  začneme hľadať zmysel života. Odpovede na otázky, ktoré pred nás život postavil. Ale pritom je to Boh, ktorý nás hľadá a pritiahne k Ježišovi. A čo urobí Ježiš s tými, ktorých Mu Otec daruje?  Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Ježiš zjaví človeku plný význam Božieho mena, keď mu zjaví Boha ako Otca. A vovedie ho do synovského vzťahu s Bohom ako Otcom.

Ale Ježiš ukazuje i druhú stranu, tú ľudskú, ktorou je naša zodpovednosť. Ako to teda vyzerá z ľudskej strany? Ježišovi učeníci prijali slovo, ktoré počuli. Na základe prijatého slova spoznali a uverili, že Ježiš je Boží Syn poslaný Bohom na zem pre záchranu človeka. Slovo počuté a prijaté sa stáva semienkom, ktoré padne do pôdy ľudského srdca. V ňom sa zrodí osobná viera. To je teda naša zodpovednosť, čo urobíme s tým, čo sme počuli.

Pane, ďakujeme, že tvoj záujem o nás dávno predišiel náš záujem o Teba!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal