Biblia a teológia

3. júl

Odišiel teda Abrám z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato…Aj Lót, ktorý žil s Abrámom, mal ovce, dobytok a stany.Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu; majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abrámových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor.

Genezis 13:1-2, 5-7

Abrám dostáva milosť k návratu. Vďaka Božiemu zásahu je z Egypta vyhostený. Svoj nútený odchod mení na návrat do zasľúbenej zeme. Ale z Egypta sa nevracia s prázdnymi rukami. Vracia sa ako veľmi bohatý muž. Popri ňom zbohatol i synovec Lót. Môže však človeku priniesť požehnanie to, čo nadobudol pochybným spôsobom tak ako Abrám v Egypte? Nie. To ukazuje i pokračovanie jeho príbehu.

Netrvá to dlho a k slovu sa hlási kliatba egyptského požehnania: Nemohli zostať pri sebe. Niekedy i naše úspechy môžu mať takýto charakter, že sa časom obrátia proti nám. Nie sú požehnaním, ale prekliatím, lebo sme za ne zaplatili príliš veľkú cenu, napríklad stratou dobrých vzťahov v rodine, či príbuzenstve. V konečnom dôsledku sme tak viac stratili ako získali.

Medzi Abrámom a Lótom a ich pastiermi vzniká spor. To je ten odveký spor o to, čo je moje a čo tvoje. Spor, v ktorom neraz brat nepozná brata. Dejiny mnohých rodín sú zaťažené vleklými spormi o majetok. Veď máločo dokáže tak úspešne rozhádať i tých najbližších ako práve peniaze. Neraz to, čo rodičia celý život prácne nadobúdali, sa pri delení v živote detí zmenilo na prekliatie. Nemecký filozof Nietzsche povedal, že keď ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva. Aké smutné, ale žiaľ neraz aké pravdivé!

Pozrime sa, ako to vyzerá v našich rodinách, alebo príbuzenstve. Či nám dobré vzťahy nevydržali len dovtedy, pokiaľ nešlo o peniaze. A vo chvíli, keď sa začali riešiť majetkové otázky a finančné záležitosti, dobré vzťahy ľahli popolom.

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sa majetok nestal jablkom sváru v našich rodinách!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal