Nezaradené

3. jún

Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: Je dobrý! Iní tvrdili: Nie, iba čo zvádza ľudí!… Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa tento vyzná v Písmach, hoci sa neučil? Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti.

Jn 7:12-18

Ježiš bol vždy predmetom mnohých diskusií. Tak tomu bolo i počas židovského sviatku stánkov v Jeruzaleme. Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Typické pre tieto diskusie o Ježišovi je však úplné tápanie a názorový zmätok ľudí. Tak tomu bolo vtedy a tak je tomu i dnes. Ježiš totiž vždy predstavuje problém pre ľudí, ktorí Ho chcú zaškatuľkovať, zaradiť do nejakej kategórie. Ježiš sa však nehodí do žiadnej ľudskej kategórie.

Niektorí o Ňom hovorili: Je dobrý! I dnes sa mnohí o Ježišovi vyjadrujú ako o dobrom človeku. Ale keď to porovnáme s tým, čo Ježiš hovoril sám o sebe,  takýto názor vôbec neobstojí. On o sebe tvrdil, že je Boh. Ak je to pravda, musí  byť viac ako len dobrý človek. Ak to nie je pravda, potom nie je dobrý človek, ale klamár. A to bol názor niektorých i vtedy: Iní tvrdili: Nie, iba čo zvádza ľudí! Dejiny sú plné náboženských zvodcov. Tých však charakterizuje to, že im šlo len o seba, o hľadanie vlastnej slávy: Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ježiš však robil všetko preto, aby oslávil niekoho iného a síce Toho, ktorý Ho poslal na svet. A to i za cenu svojej smrti. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti.

Ako si však môžeme overiť, či Ježiš hovorí pravdu alebo nie? Ježiš sám odpovedá ako:  Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo hovorím sám od seba. Duchovná pravda sa nedá overiť zvonku, len zvnútra. Nespoznáme ju pozorovaním, ale poslušnosťou. Spozná ju len ten, kto je ochotný overiť si pravdivosť Ježišovho učenia sám na sebe. Lebo tak získa osobnú skúsenosť s pravdou. Aká je to skúsenosť? Že Ježišovo učenie má život premieňajúcu moc. Kto jeho učenie poslúchne, ten túto premenu prežije.

Pane, ďakujeme, že sme sa aj my mohli presvedčiť o pravdivosti tvojho učenia.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal