Nezaradené

30. jún

Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili…

Ján 9:1-3

Ježiš, ktorý vidí, zbadá toho, ktorý nevidí. Ktorý od narodenia žije v tme. Pohľad na utrpenie v nás však vyvoláva otázky. Prečo to Boh dopustil? Ak to dopustil, musel mať k tomu nejaký dôvod. Utrpenie predsa musí mať nejaké vysvetlenie, nejakú príčinu. Učeníci hľadajú príčinu na ľudskej strane, v hriechu človeka. Preto sa pýtajú: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý?

Táto otázka odrážala bežnú predstavu Židov, že utrpenie je Boží trest za hriech. Otázka len znie, za čí hriech. Podľa učeníkov zhrešili buď rodičia slepca, alebo on sám. Prečo spomenú rodičov? V Starej zmluve čítame: Hospodin trestá vinu otcov na synoch… (Ex 34:7). Na základe tohto slova neskoršie generácie zodpovednosť za svoje utrpenie zvaľovali na predchádzajúce generácie. Vraj otcovia zhrešili a synovia boli potrestaní. (Ez 18:2) Preto Boh prehlásil: Osoba, ktorá hreší, zomrie! Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca… (Ez 18:20). Každý ponesie zodpovednosť za svoju vinu, lebo zodpovednosť je neprenosná. Deti neponesú trest za vinu svojich rodičov. Ale ani opačne.

Učeníci najprv hľadajú vinu mimo slepca, v jeho rodičoch. Potom ju hľadajú v slepcovi. Ale ako by on mohol zhrešiť ešte pred svojím narodením? Niektorí židovskí rabíni učili, že človek sa môže previniť už v prenatálnom štádiu života. Vraj Ézav sa snažil usmrtiť svojho brata Jákoba ešte v živote matky. S otázkou, kto zhrešil, sa i dnes často stretneme v teológii vyslobodzovania a uzdravenia. Príčina utrpenia sa tiež hľadá v hriechu, už či v hriechu predchádzajúcich generácií, alebo chorého človeka. Takým prístupom sa trpiacemu ešte viac priťaží. Vedie to k tomu, že v trpiacom vidíme skôr teologický problém ako človeka, ktorý potrebuje náš súcit a pomoc. Ako oslobodzujúco znie Ježišovo slovo: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili! Ježiš tu odmieta rozšírenú teológiu tých čias. Nemáme sa pýtať, kto zhrešil, ale ako pomôcť.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme každé utrpenie pripísali hriechu trpiaceho!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal