Nezaradené

30. marec

Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, nikdy nevysmädne. Voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť pre vodu. On jej povedal: Choď, zavolaj si muža a príď sem! Žena mu odpovedala: Nemám muža. Nato jej Ježiš povedal: Správne si povedala: Nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž.

Ján 4:14-18

Rozhovor Ježiša so ženou začne tým, že ju prosí: Daj sa mi napiť! Teraz však ona prosí jeho: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smädná. Veď kto by sa nechcel napiť z vody, z ktorej človek nikdy nevysmädne?! Že Ježiš hovorí o vode pre smädnú dušu, ešte nechápe. Až teraz pochopí, keď Ježiš odkryje biedu jej života: Choď, zavolaj si muža a príď sem! Ale ktorého, keď ich bolo tak veľa? Nemám muža. Má, či nemá? Mala si piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Tu máme mnohovravný pohľad na životný príbeh tejto ženy.

Jej osudom sa stali muži. Nie jeden, nie dvaja, ani nie traja. Ten súčasný je v poradí už šiesty. Čo vlastne pri mužoch hľadala? Naplnenie svojej prázdnoty. Jej túžba po naplnení ju hnala z jedného vzťahu do druhého, z jedného manželstva do druhého. S každým ďalším mužom sa v nej zrodila nádej. Toto bude konečne ten pravý! Pri ňom konečne nájdem to, čo hľadám! Ale s každým ďalším mužom prišlo i ďalšie sklamanie. Nevydržalo ani jedno z piatich manželstiev. A tak to so šiestym mužom skúsi bez záväzkov, ako družka s druhom. Načo zbytočne riskovať ďalší rozvod?! Ďalšie sklamanie?!

Ak bolo niečo, čo túto ženu výstižne symbolizovalo, tak to bol práve jej prázdny džbán, s ktorým prišla k studni. Naplnila ho včera, naplní ho i zajtra. A zvyšok svojho života ho bude napĺňať deň čo deň, aby po každom naplnení zostal znovu prázdny. Ten džbán bol ako jej život, symbol nikdy nekončiaceho smädu. Prázdny džbán, prázdny život, prázdna žena. A Ježiš slovom o jej mužoch odkryl tú prázdnotu, smäd, biedu i vinu jej života. A to bolí. Ale bez toho to nejde.

Pane, odkry biedu i nášho života, aby sme videli svoju potrebu Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal