Nezaradené

30. november

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Vtedy im otec Jákob povedal: Olupujete ma o deti. Nemám Jozefa, prišiel som o Šimeóna a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo!

Genezis 42: 35 – 36

Bratia zistia, že pán egyptskej krajiny im vrátil peniaze za obilie. Jeho dobrota v nich však nevyvolá vďačnosť, ale strach. Kto nemá čisté svedomie, ten sa bojí aj tam, kde nemá dôvod. Ale najväčší strach prežije otec Jákob. Pán krajiny totiž žiadal bratov, aby priviedli svojho najmladšieho brata Benjamína. Len tak pustí Šimeóna na slobodu a bratia budú môcť v budúcnosti nakúpiť obilie pre svoje rodiny. A otec Jákob narieka: … chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo! Jákob netuší, že za Jozefovou požiadavkou priviesť Benjamína v skutočnosti stojí Boh. Tak ako stál za tvrdým zaobchádzaním Jozefa s bratmi.

Boh tu kladie svoju ruku na poklad Jákobovho srdca. Nerobí to prvýkrát. Jákob mal totiž vo svojom živote tri veľké lásky. Tou najväčšou bola Ráchel, jeho žena. Hoci mal štyri ženy, jej patrila celá jeho láska. Až tak ju miloval, že mu ju Boh musel vziať. Lebo Ráchel pri pôrode druhého syna zomrela. Jákobovou druhou veľkou láskou bol syn Jozef, ktorého mal s Ráchel. Lenže Jákob svojou láskou k Jozefovi zasial takú nenávisť do srdca Jozefových bratov, že tí tajne predajú Jozefa ako otroka do Egypta. A Jákob doteraz žije v tom, že Jozefa roztrhala divá zver.

Ale keď Jákob stratí Jozefa, všetku svoju lásku prenesie na Benjamína, Jozefovho mladšieho brata, ktorého mal tiež s milovanou Ráchel. Preto keď Jákob pošle svojich synov do Egypta nakúpiť obilie, Benjamína nepošle, lebo si povie: Mohla by ho zastihnúť nehoda (Gn 42:4). Otec znovu robí rozdiel medzi deťmi, synmi. Je tu najmilovanejší Benjamín, ktorého chráni. A potom sú tu tí ostatní desiati, menej vzácni, menej milovaní. Problém rozdelenej rodičovskej lásky je tu stále prítomný. Problém, ktorý sa s Jákobom ako s otcom ťahá až do staroby, vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie sme vyslobodení celý život. Idú s nami celý čas, až po smrť, až do hrobu. A pritom o nich ani nevieme. Alebo ani nechceme vedieť. A to je ešte horšie.

Pane, ukáž nám, z čoho ešte potrebujeme byť vyslobodení!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal