Nezaradené

7. december

Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách.

Zjavenie 22:1-4

Rieka s vodou života, ktorú vidí Ján, pramení z Božieho trónu. Strom života sa nachádza tam, kde stojí Boží trón. Boží trón sa tak stáva miestom a zdrojom plnosti života.

To ale znamená, že najväčšie prekliatie nášho života spočíva práve v tom, že sme zavrhli Božiu vládu nad sebou, ktorú Boží trón symbolizuje. Keď sme poslúchli hlas pokušiteľa stať sa sami sebe bohmi, vytvárať si vlastné pravidlá pre život, sami rozhodovať o sebe, vtedy do nášho života vstúpilo všetko trápenie, bolesť a mizéria života.

Lebo to, čo nám spôsobuje najväčšie trápenie, nie je zlo okolo nás, ale zlo v nás. Najviac nám škodí naša pýcha, sebectvo, lakomstvo, telesnosť, závisť. A všetko zlo v nás má pôvod v tom, že sme na trón nášho života posadili seba a tak zaujali miesto, ktoré v našom živote patrí Bohu.

Ale platí to i opačne. Najväčšie požehnanie pre nás plynie zo života pod Božím trónom, pod Božou vládou. Vtedy všetko prekliatie nášho života skončí, lebo už viac nebudeme otrokmi svojho ja. Všetko požehnanie, hojnosť, dobro, plnosť života pramení z Božieho trónu. Lebo tam pramení rieka života a tam stojí aj strom života. Večnosť bude životom pod Božou vládou a teda pod Božím požehnaním.

Najväčšou blaženosťou nášho života bude to, že budeme vidieť Božiu tvár. Tu na zemi platí: Mňa nikto nemôže vidieť a zostať pritom nažive (Ex 33:20). Hriešny človek nemôže vidieť Boha, lebo by to pre neho znamenalo istú smrť. Ale jedného dňa bude platiť, že len ten, kto bude vidieť Boha, bude žiť naveky. Kto nebude vidieť Boha, ten zomrie.

Pane, ďakujeme, že celú večnosť budeme vidieť tvár milujúceho Otca!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal