Nezaradené

30. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.

Genezis 37: 1 – 4

Jákobova láska k synom nie je len rozdelená, ale aj nespravodlivá. Protežuje Jozefa pred ostatnými. Dokonca veľmi nápadne: Jákob mu dal ušiť pestré šaty. To bolo rúcho či plášť, aký nosili princovia. Týmto rúchom otec povýši Jozefa nad ostatných bratov. Aké ovocie prinesie táto Jákobova láska k Jozefovi? Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.   

Rodičia nepočítajú s tým, že keď jedno dieťa uprednostňujú, tak svojmu miláčikovi vzbudia závistlivcov a neprajníkov medzi jeho súrodencami. Veď máločo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcova láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nielen tým, že ňou Jákob zapálil nenávisť svojich ostatných synov voči Jozefovi. Ale aj tým, že ňou pokazil i samotného Jozefa.

Otázka rodičovskej lásky je veľmi dôležitá. Ona neznie tak, či milujeme svoje deti alebo nie. Pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milujeme. Otázka znie, akou láskou ich milujeme. Či im svojou láskou skôr neubližujeme, ako pomáhame. Lebo je aj taká rodičovská láska, ktorá skôr deťom ubližuje, ako im pomáha. Zrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby sa stávalo lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske zo všetkého najviac záleží na charaktere dieťaťa. Nezrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby mu uľahčila život. Odstraňuje za neho všetky prekážky z cesty, aby to dieťa malo v živote čo najľahšie. Zrelá láska napomáha k dobru a rastu. Nezrelá láska ubližuje a prekáža rastu. Jákobova láska k Jozefovi bola nezrelá, lebo ňou ublížil Jozefovi i ostatným synom. Nie je teda láska ako láska.

Pane, daruj nám múdrosť milovať láskou, ktorá neubližuje, ale pomáha!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.