Nezaradené

4. apríl

Vari nehovoríte i vy sami: Ešte štyri mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve!

Ján 4:35

Aký odlišný pohľad na misijnú žatvu majú učeníci od svojho Pána! Podľa nich čas na ňu ešte nedozrel. Tá je ešte ďaleko, v nedohľadne. Tak ako tá skutočná žatva, na ktorú ešte treba čakať celé mesiace, kým príde jej čas. Ale Ježiš hovorí: Nie, čas žatvy je už tu, polia sa už belejú k žatve! O akom poli tu Ježiš hovorí? O misijnom poli, ktoré predstavujú obyvatelia samaritánskeho mesta.

Z pohľadu učeníkov je to to najmenej sľubné misijné pole. Veď medzi Židmi a Samaritánmi vládla stáročná nenávisť. Kto z nich bude vôbec ochotný počúvať ich Pána, židovského učiteľa?! Ale stačilo svedectvo jednej ženy s pochybnou povesťou a ukázalo sa, že toto pole je už zrelé k žatve. Lebo stalo sa niečo nečakané, prekvapujúce, s čím učeníci vôbec nepočítali. Vidíme zástupy ľudí prichádzať k Ježišovi: Vyšli teda z mesta a prišli k nemu (Jn 4:30). Preto Ježiš povie svojim učeníkom: Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia!

To isté hovorí Ježiš i nám. Lebo naše hodnotenie misijnej situácie je ovplyvnené naším videním či skôr nevidením. Neraz vidíme len po prah svojho domu, po hranice našich záujmov a povinností. Preto sme slepí k tomu, čo sa deje vonku, za dverami našej rodiny či nášho zboru. Nevidíme ľudí, s ktorými sa bežne, možno i každodenne stretávame ako objekty Božej lásky a Božieho záujmu.  Ako ľudí, ktorí sa majú stať objektami i našej lásky i nášho záujmu. My neraz vidíme len zatvorené dvere. Ale keď sa naučíme chodiť s otvorenými očami, budeme vidieť i otvorené dvere, otvorené k službe, k svedectvu, k misii, k evanjelizácii. Lebo pre misijnú službu neplatí naše potom, ale Božie teraz, Božie . Polia sa už belejú k žatve! Keď začneme chodiť s otvorenými očami, tak sa budeme denne modliť:

Pane, použi si ma i dnes, aby som sa niekoho dotkol tvojou láskou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal