Nezaradené

14. november

Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Zjavenie 1:5-6

Ján, ktorý v evanjeliu hovorí, že Boh miluje svet, tu hovorí, že Kristus miluje nás. To nie je všeobecná láska k celému svetu. To je špeciálna láska k svojim, k tým, ktorí sú jeho a patria Jemu. Trikrát tu zaznieva nás, nás, nás. Nás miluje, nás oslobodil, nás urobil. Táto láska v prítomnosti bude mať svoje pokračovanie i v budúcnosti. My môžeme vedieť jedno: Kristus nás už nemôže milovať viac, ako nás miluje. On nás nikdy nebude milovať menej, ako nás miluje.

Ale prečo nás miluje? Láska má vždy právo voľby. A Ján hovorí: My sme Božou voľbou, Kristovou voľbou. Prečo? Vari je na nás niečo mimoriadne? Práve že nie. Boh si volí tých, ktorí nie sú vyvolenia hodní. Božia láska nie je Boží kompliment človeku. On nás nemiluje preto, že sme milovania hodní, ale napriek tomu, že takí nie sme. Božia láska k nám je zázrak.

Nikdy nehľadaj vysvetlenie pre tento zázrak na svojej strane, ale len na Božej strane. Sme milovaní, lebo On je milujúci. To je odpoveď na najväčšiu túžbu ľudského srdca, byť milovaný. My túžime po láske, hľadáme lásku a zatiaľ Láska našla nás. To je naše svedectvo: Hľadal som lásku a Láska našla mňa. Táto láska bola historicky, viditeľne a verejne zjavená a manifestovaná na kríži. Preto Ján hneď prechádza od Kristovej lásky ku Kristovej obeti.

Keď je reč o Kristovej láske, zároveň je reč i o Kristovej krvi. Čo sa stane, keď sa na javisku ľudských dejín zjaví Božia láska? Tečie krv, nie cudzia, ale Kristova krv. Božia láska je krvácajúca láska, ktorá krváca nielen obrazne, ale i doslovne. Krváca pre náš hriech, ktorý zlomil Bohu srdce. Je to náš hriech, ktorý Krista priviedol na kríž. Ale je to Kristov kríž, ktorý nás zbavuje viny a hriechu. Lebo najväčšie zlo, ktorého sa človek dopustil, keď ukrižoval Krista, Boh obrátil na najväčšie dobro pre človeka. Pre obeť svojho Syna zachránil hriešnika.

Pane, ďakujeme za tvoju lásku, ktorá Ťa stála život!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal