Nezaradené

4. december

Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, pominulo.

Zjavenie 21:4

Našou spoločnou skúsenosťou v tomto svete a v tomto živote je bolesť. Bolesťou je orámovaný celý náš život. Na svet prichádzame v pôrodných bolestiach matky, zo sveta odchádzame v smrteľných bolestiach vlastného tela. Bolesť hlboko súvisí so skutočnosťou smrti. Nič nám nespôsobuje takú bolesť ako práve smrť. Najprv je to smrť našich blízkych. Tí, ktorí už pochovali niekoho zo svojich najbližších, vedia, aká je to bolesť. Patrí k nej plač, slzy i smútok.

Potom je tu i naša vlastná smrť. K nej tiež patrí bolesť, tá fyzická pri umieraní i tá duševná, keď sa musíme rozlúčiť a zanechať tu svojich drahých. Všetku bolesť života má na svedomí hriech. Pre hriech človeka vstúpila do ľudského života i bolesť, i choroby i smrť. Aké by to bolo úžasné, keby sme nemuseli žiť celý život v tieni smrti! Keby sme boli zbavení všetkej bolesti, plaču i zármutku!

Boh hovorí, že jedného dňa toho budeme zbavení. Že jedného dňa všetko, čo patrí k životu v tomto svete, raz pominie. Boh nám zasľúbil, že raz odstráni všetky dôsledky ľudského hriechu, ku ktorým patrí bolesť, smútok a najmä smrť. Na konci Biblie sa nám predstaví ako nežný, láskavý Otec, ktorý nás jedného dňa vezme do svojho náručia tak, ako keď matka berie do náručia svoje plačúce dieťa a zotrie každú slzu z našich očí, ktorú sme tu vyronili. Veď o každej si Boh vedie svoje záznamy, ako hovorí žalmista: O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? (Ž 56:9)

Všemohúci Boh je zároveň milujúci Otec, ktorý nám vo večnosti pripraví potešenie, ktorým definitívne vysuší všetky naše slzy, slzy bolesti, zármutku i strachu. Tam vyschnú potoky sĺz, tam už nič neskalí našu radosť, tam ani tieň bolesti nedopadne na náš život, lebo večnosť bude znamenať neprestajnú, nikým a ničím nenarušenú radosť. Lebo tam ani smrti, ani bolesti, ani plaču už nebude.

Pane, nedokážeme si predstaviť život zbavený všetkej bolesti. Ale práve taký si nám zasľúbil. Ďakujeme Ti!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal