Téma - Smrť

28. jún

Smrť má podľa Biblie nielen telesný, ale i duchovný rozmer. Lebo človek bol stvorený nielen ako telesná, ale i ako duchovná bytosť. Bol stvorený pre...