Nezaradené

4. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Sedemdesiati dvaja sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia! On im povedal: Videl som satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.

Lukáš 10: 17 – 20

Návrat učeníkov z misijnej cesty je priam triumfálny. Sú plní radosti a nadšenia z toho, že to bola víťazná cesta, na ktorej sa prejavila slabosť nepriateľa a Božia moc. Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia!

Ježiš však vidí v ich radosti nebezpečenstvo a síce v tom, že vo svojej eufórii si divy a zázraky zamenia za samotné Božie kráľovstvo. Nadšenie pre viditeľné zázračné znamenia totiž môže človeka urobiť slepým pre skutočnosť, že existujú aj falošné divy a zázraky, ktoré majú svoj pôvod v diablovi. Preto raz Ježiš pošle preč od seba tých, ktorí sa budú odvolávať na to, že v jeho mene vyháňali démonov a robili mnoho mocných činov (Mt 7:22-23).

Ako výmenu za radosť učeníkov im Ježiš ponúka inú radosť, keď hovorí: No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Radosť, ktorou sa radujú učeníci, je radosť zo služby. Ježiš im však ponúka radosť zo spasenia. V čom je základný rozdiel medzi týmito radosťami? Radosť zo služby je radosť z toho, čo ja konám pre svojho Pána. Radosť zo spasenia je radosť z toho, čo On vykonal pre mňa.

Časom sa nám môže stať, že radosť z toho, čo my konáme pre Pána, nám zatieni veľkosť spásy, ktorú On vykonal pre nás. Ale ak mi najväčšiu radosť prinášajú úspechy v službe, aká radosť mi zostane, keď prídu neúspechy? Keď sa v službe darí, sme šťastní. Keď sa nedarí, sme nešťastní. Naša radosť je teda závislá od okolností života. Od toho, či sa nám darí alebo nie. Ale Ježiš nám ponúka radosť, ktorá je nezávislá od úspechu v službe. Lebo je to radosť z toho, čo On vykonal pre nás. Je to radosť z milosti, ktorej sa nám dostalo. Nič nám nesmie zatieniť veľkosť milosti spasenia, to, že naše mená sú zapísané v knihe života. Lebo raz sa táto kniha otvorí a ak niekto v nej nebude zapísaný, bude hodený do ohnivého jazera (Zj 20:15). Aké je to slávne vedieť, že hoci ešte žijeme na zemi, naše meno je už v zozname budúcich obyvateľov neba!

Pane, zachovaj nám radosť z toho, že aj naše mená sú zapísané v nebesiach!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal