Biblia a teológia

4. máj

Jozua povedal: Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred vami Kanaánčanov… Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, Pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí a voda tečúca zhora sa postaví ako hrádza.

Jozua 3:10, 13

Pred stáročiami dal Boh svoj sľub Abrahámovi o zemi Kanaána: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu (Gn 12:7) Teraz sa jeho potomstvo, národ Izrael, už nachádza na hraniciach zasľúbenej zeme. Medzi Božím sľubom a jeho naplnením však stojí ešte jedna veľká prekážka – rieka Jordán. Niekoľko stotisíc ľudí má prejsť na druhú stranu. Je čas žatvy, keď je Jordán rozvodnený a niekoľko metrov hlboký. To nie je v ľudských silách a možnostiach. Čia je to však úloha odstrániť túto prekážku? Božia. Ten, ktorý dal sľub o zemi, je zároveň tým, ktorý prekážku odstráni a svoj sľub splní.

Jozua pripomína ľudu tento sľub, keď hovorí, že Boh  istotne vyženie pred vami Kanaánčanov. Podľa čoho to však ľud spozná, že Boh splní svoj sľub? Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh… Keď sa v jordánskej vode zastavia kňazi, ktorí nesú archu Hospodina, Pána celej zeme, voda Jordána sa rozdelí. Ako v minulosti Boh rozdelil vody Červeného mora, tak to urobí aj v prípade rieky Jordán. Prejdenie cez Jordán bude slúžiť ako znamenie a  uistenie o tom, že Boh  istotne vyženie pred vami Kanaánčanov. Lebo ak Boh  dokáže rozdeliť Jordán, dokáže poraziť i nepriateľa. Ak dokáže to väčšie – previesť celý národ cez Jordán, dokáže i to menšie – vyhnať Kanaánčanov.

Boh, ktorý stačí na to najťažšie, stačí i na všetko ostatné. Keď nás previedol zo smrti do života, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, potom dokáže splniť i všetky svoje sľuby dané nám. I sľub o tom, že nás raz vovedie do našej zasľúbenej zeme v nebesiach.

Čo teda ľud počuje, keď stojí na brehu mohutnej rozbúrenej rieky? Boh mu nepovie, ako ho prevedie, ale že ho prevedie. Nedá mu vysvetlenie, ale zasľúbenie. Neraz by sme chceli dopredu vedieť, ako nás Boh prevedie, ako to urobí. Ale viera nežije z vysvetlení, ale zo zasľúbení. Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa (Iz 43:2).

Pane, pomôž i nám žiť z tvojich zasľúbení!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal