Biblia a teológia

15. jún

Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znovu sa zohol a písal po zemi.

Ján 8:7

Ako máme pristupovať k hriešnikom? Nie ako tí samospravodliví, ktorí ich odsudzujú. Ani nie ako tí, ktorí sa ich zastávajú. To je pokušenie tých, ktorí chcú byť priateľmi hriešnikov. Potom sa ich v mene svojho priateľstva s nimi začnú zastávať pred ostatnými. Ale to často robíme preto, aby sme sa mohli pred druhými zastať sami seba. Tak kto je bez hriechu, nech prvý hodí do mňa kameňom! Týmto neraz končí pochopenie tejto udalosti. Začneme obhajovať hriešnika a nakoniec skončíme obhajobou seba. Čo mi môžete vy hovoriť?! Veď ani vy nie ste bez hriechu! To je veľké zneužitie Ježišovho slova. Slovo: Kto z vás je bez hriechu, nám do úst nepatrí. Patrí len do Ježišových úst. Keď ho my berieme do úst, robíme to preto, aby sme seba obhájili. Preto sa nezastávajme tejto ženy, lebo to skončí tak, že sa budeme zastávať i seba.

Ani Ježiš sa tejto ženy nezastáva. On sa k nej nespráva ako k úbohej hriešnici, ktorú chcú strážcovia zákona uštvať ako nejakú zver. Čo potom znamená, že Ježiš bol priateľom hriešnikov? To prezrádza záver tejto kapitoly, kde čítame: Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho (Jn 8:59). Na začiatku kapitoly sú kamene pripravené pre ženu. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať, hovoria farizeji. Na konci sú pripravené pre Ježiša, ktorý ženu zachránil pred odsúdením. Všetky kamene, ktoré patrili hriešnici, nakoniec trafili Ježiša. Kde? Na kríži. Preto Ježiš môže povedať žene: Ani ja ťa neodsudzujem, lebo jej odsúdenie sa stalo jeho odsúdením. Jej trest On niesol na sebe. Kamene, ktoré patrili žene, dopadli na Neho. Ježiš sa nechal „ukameňovať“ za ženu a nielen za ňu, ale i za nás. To je cena, ktorú Ježiš zaplatil za naše odpustenie. Kríž ukazuje, čo pre Ježiša znamenalo stať sa priateľom hriešnikov. To, že On sa stal i Spasiteľom hriešnikov. Tým, ktorý sa na kríži stotožnil s hriešnikmi, s nami. Stal sa jedným z nás, keď vzal našu vinu na seba, aby zomrel za nás.

Pane, ďakujeme, že súd, ktorý mal dopadnúť na našu hlavu, si nechal dopadnúť na svoju hlavu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.