Biblia a teológia

5. júl

Lót sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordána až po Coár je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo pred tým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordána a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého.

Genezis 13:10-11

Kto je Lót? Telesne je Abrámov synovec. A duchovne? To sa ukáže práve teraz. Lebo v živote každého človeka raz udrie hodina pravdy, keď sa ukáže, kto je kto. A tá hodina pravdy často udrie práve v súvislosti s nejakou dôležitou voľbou, či rozhodnutím. Lebo na našich voľbách a rozhodnutiach sa ukáže, na čom nám v živote skutočne záleží. Pre aké hodnoty bije naše srdce.

Doteraz žil Lót v tieni svojho strýka. Doteraz za neho rozhodoval Abrám. Ale vo chvíli, keď sa má sám rozhodnúť, keď stojí pred otázkou dôležitej voľby, vystupuje z Abrámovho tieňa a svojou voľbou sa odhalí. Lebo rozhodovanie je otázkou nášho charakteru, ktoré veľa o nás prezradí. Čo prezrádza o Lótovi? Čítame, že Lót videl a Lót si vybral. Rozhoduje sa povrchne, lebo sa rozhoduje podľa videnia svojich očí. Ale niet horšieho radcu ako sú naše oči. Veď čo môžeme vidieť našimi očami? Len povrch vecí, ale už nie podstatu vecí. Len vonkajšok, ale nie vnútro. Lótovi zavlažované okolie rieky Jordán pripomína zavlažované okolie rieky Níl v Egypte. On stále v sebe nosí spomienky na Egypt. Síce sa s Abrámom z Egypta vrátil, ale na rozdiel od Abráma si Egypt odniesol v sebe. Človek nemusí byť vo svete a predsa svet môže byť v ňom. Lót sa neradí s Bohom, ale so svojimi očami. Toto rozhodnutie tak prezrádza, kde ho ťahá jeho srdce. Ťahá ho za tým, čo videli jeho oči.

Na našom živote sa podieľajú viaceré faktory ako je dedičnosť, rodinná výchova, alebo prostredie, v ktorom sme vyrástli. Najdôležitejšiu úlohu v živote však zohrávajú naše vlastné rozhodnutia. Preto náš život v prítomnosti je do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v minulosti. A náš život v budúcnosti bude do veľkej miery výsledkom našich rozhodnutí v prítomnosti. Aké je preto dôležité, aby sme sa nerozhodovali podľa toho, čo je výhodné pre nás, ale čo je správne v Božích očiach.

Pane, stoj pri nás, keď sa rozhodujeme. Buď Ty naším radcom a nie naše oči.

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal