Nezaradené

6. december

Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov.

Zjavenie 22:1-2

Jednou z veľkých túžob ľudského srdca je túžba po naplnení, po plnosti radosti a blaženosti života, ktorý nikdy nekončí. Túžba po živote, v ktorom nebude žiadneho nedostatku, núdze, hladu, smädu, ale v ktorom budú všetky potreby nasýtené. Táto túžba nemôže byť naplnená v tomto svete a v tomto živote, lebo tu niet takých zdrojov, ani takého prameňa, ktorý by mohol naplniť a uhasiť smäd ľudskej duše po plnosti života. Také zdroje a také pramene ležia len vo večnosti. Obraz zvlažovanej rajskej záhrady s jej stromom života hovorí: Áno, i táto túžba ľudského srdca raz bude naplnená. Všetok smäd po plnosti a blaženosti raz bude uhasený.

Čitateľom Biblie je obraz rajskej záhrady dôverne známy. Veď s rajskou záhradou sa stretávame už na začiatku Biblie. Tam začínali naši prarodičia, tam bol pôvodne náš domov, ktorý sme však pre hriech stratili. Ale raj stratený sa na konci stáva rajom znovu získaným. Dvere, ktoré sa za našimi prarodičmi zatvorili, sa pred nami raz opäť otvoria. Prístup k rieke života a k stromu života bude raz opäť obnovený.

Ján vidí čistú rieku, nádhernú ako kryštál. Táto rieka života sa vo večnosti stane nikdy nevysychajúcim prameňom, ktorý uhasí všetok náš smäd po plnosti života. Smäd duše, ktorý nás sprevádza celý náš život a ktorý nemôže byť uhasený zo žiadnych prameňov v tomto svete, raz bude uhasený z prameňa, ktorý tryská vo večnosti. Všetko to, od čoho si v tomto živote sľubujeme naplnenie, prináša len sklamanie. Ani úspech, ani bohatstvo, ani postavenie, ani rodina, ani vzťah lásky muža a ženy nemôžu uhasiť smäd duše. Náš smäd po plnosti, hojnosti, radosti a blaženosti bude uhasený len vo večnosti a to z prameňa, ktorý bude naveky k dispozícii pre každé Božie dieťa. Strom života, ktorý vidí Ján, je symbolom večného života a nesmiernej hojnosti života. Ak Biblia začína tým, že človek bol vyhnaný z raja, aby nemal prístup k stromu života, tak končí tým, že prístup k stromu života je opäť obnovený.

Pane, ďakujeme Ti, že čo sme v Adamovi stratili, sme v Tebe opäť získali!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal