Nezaradené

6. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Anjel mu odpovedal: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom, a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. Keď však vyšiel, nebol už schopný k nim prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie; dával im len znamenia a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov. Po týchto dňoch jeho manželka počala. A skrývala to päť mesiacov. Hovorila: Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.

Lukáš 1: 18 – 25

Niekedy nestačí ani videnie anjela, aby človek uveril. To je prípad Zachariáša, zbožného kňaza Izraela. Anjel mu práve oznámi, že jeho manželka Alžbeta porodí syna, ale on pochybuje a pýta si znamenie: Podľa čoho to poznám? Nie je prvý ani posledný, kto tak robí. Ale jeho žiadosť je vypočutá  paradoxným spôsobom: Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane… Toto znamenie má tak dvojznačný charakter. Je  napomenutím aj uistením zároveň.

Zachariáš sa nebude môcť podeliť s radostnou zvesťou, ktorú mu anjel Gabriel oznámil. Len si to predstavte! Celý život túžite po synovi a keď sa dozviete, že vaša túžba bude splnená, nemôžete o tom s nikým hovoriť. Dokonca ani s vlastnou manželkou nie. Prečo tento „trest“? Zachariáš hovorí anjelovi: Môj problém je moja staroba. Veď ja som starec… Ale anjel mu hovorí: Tvoj problém je tvoja nevera. … lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Boh si s jeho starobou aj neplodnosťou jeho ženy poradí. Ale jeho neveru nemôže nechať bez napomenutia. Lebo neverou znevažujeme Boha.

A tak sa aj stalo. Keď Zachariáš vyšiel z chrámu k ľudu, nebol už schopný k nim prehovoriť… a zostal nemý. Pre Zachariáša sa však jeho nemota zároveň stane uistením o pravdivosti anjelových slov. Keď sa splnilo slovo o nemote, splní sa aj zasľúbenie o narodení syna.

A naozaj. Po týchto dňoch jeho manželka počala. Ako Alžbeta nazve to, čo sa stalo? Milosťou. Toto mi urobil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. Veď ako inak nazvať Božie sklonenie sa k človeku?!

Pane, ďakujeme, že si svojou milosťou pohliadol aj na nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal