Nezaradené

6. júl

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lukáš 11: 4

Táto prosba je založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom ako kresťania stojíme. Čelíme pokušeniam i pokušiteľovi. Nemôžeme sa vyhnúť jednému ani druhému. Čo má však s našimi pokušeniami spoločné Boh?

Ježiš nás učí prosiť: A neuveď nás do pokušenia. Vari nás Boh uvádza do pokušenia? Nie. Biblia jednoznačne hovorí, že on sám nikoho nepokúša (Jk 1:13). Boh nie je autorom pokušenia. On skúša, ale nepokúša. Veď pokúšať znamená zvádzať na zlé, do hriechu. A to Boh nerobí. S tým On nemá nič spoločné.

Tak kto potom? Ten Zlý, ktorý je v Biblii nazvaný pokušiteľom (Mt 4:3). On je autor pokušenia. On je ten, ktorý prišiel za našimi prarodičmi do raja, aby ich pokúšal. On je ten, ktorý prišiel i za Ježišom na púšť, aby Ho pokúšal. A on je ten, ktorý prichádza i za nami, aby nás pokúšaním zvádzal do hriechu.

Boh skúša, aby sa naša viera prečistila a zocelila. Satan pokúša, aby naša viera zlyhala a my sme padli. Biblia pozná i ďalšie zdroje pokušenia. Jedným z nich je naše srdce, v ktorom sa rodia porušené túžby, žiadostivosti (Jk 1:14). Ďalším je okolitý svet, v ktorom sme vystavení pokušeniam rôzneho druhu. Satan usilovne využíva jeden aj druhý zdroj v boji proti nám.

O čo teda prosíme, keď sa modlíme: A neuveď nás do pokušenia? Aby sa nič v našom živote nestalo pre nás pokušením, ktorému by sme podľahli. Lebo pokušením sa môže pre nás stať všetko, doslova všetko. Nielen zlé veci, ale aj dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale aj vznešené veci, naše ideály, naša rodina, naša práca. Všetko, čo nás chce vzdialiť od Boha, čo nás zvádza k nevere, k neposlušnosti, do hriechu, sa pre nás stáva pokušením. Preto prosíme: Nevydaj nás napospas moci pokušenia. A ako znie odpoveď na našu prosbu? Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť (1Kor 10:13b).

Pane, ďakujeme, že aj táto prosba má zasľúbenú odpoveď.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal