Nezaradené

15. máj

Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou. Oni mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti?

Ján 6:27-33

Zástup počuje, na čo má zamerať svoje úsilie. Nie na získanie pokrmu, ktorý udržuje naše telo pri živote, ale pokrmu, ktorý dáva večný život. A tak sa Ježišovi poslucháči pýtajú: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Aby sme sa Bohu zaľúbili, a tak získali večný život? Toto je otázka, ktorú sa človek pýta oddávna. A rôzne náboženstvá sveta na ňu dávajú v podstate rovnakú odpoveď: Rob to i ono a Boh bude s tebou spokojný. Nakloň si Ho svojimi záslužnými skutkami. Odpovede sa líšia len v tom, čo je to, čo má človek robiť, aby si zarobil na vstupenku do neba a zaslúžil si večnú spásu.

Akú odpoveď dáva na túto otázku kresťanstvo? Ústami Ježiša Krista hovorí: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Inými slovami povedané: Nie robiť, ale veriť máme. Boh od nás nežiada záslužné skutky, ale vieru, ktorá je tým pravým skutkom. Veď čo je viera? Je to prázdna ruka, ktorou človek prijíma to, čo niekto iný pre neho urobil. Kto? Ježiš, ktorého Boh poslal.

Ježiš nebol poslaný na svet, aby nám povedal, čo my musíme urobiť pre svoju spásu. Ježiš prišiel z neba, aby On vykonal všetko pre našu spásu a tak nás priviedol do neba. Od nás chce len jedno, aby sme verili v Neho, spoľahli sa na to, čo On vykonal. Zložili svoju dôveru v Neho. Ako dobre, že On všetko vykonal za nás!

Ale práve s vierou majú Ježišovi poslucháči problém. Len deň predtým boli svedkami veľkého zázraku, ale oni sa pýtajú: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čím nás presvedčíš, aký ďalší dôkaz nám poskytneš, aby sme uverili? Kto chce veriť, dôkazy nepotrebuje. Kto nechce veriť, ani dôkazy mu nestačia. Čo potrebujeme my, aby sme mohli veriť?

Pane, pomôž nám veriť i bez dôkazov! Nech nám Ty stačíš ako najväčší dôkaz!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal