Nezaradené

7. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu.

Lukáš 3: 3 – 6

Kto je Ján? Muž, ktorého úlohou je pripraviť Izrael na príchod Mesiáša tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša. Čo Izaiáš predpovedal, to sa teraz plní. Ale ak máme porozumieť naplneniu, musíme porozumieť zasľúbeniu. Preto Lukáš cituje slovo proroka Izaiáša v plnom znení. To slovo, ktoré sa plní v Jánovi, v jeho pôsobení, v ktorom už zasľúbenie ústi do svojho naplnenia.

Hlas volajúceho na púšti… To je Ján. Je hlas. Nič viac, nič menej. Hlas bez slova je len prázdny zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu nato, aby svoj hlas poslušne prepožičal slovu. Tomu slovu, ktoré k nemu zaznelo na púšti. (v.2) Ján len tlmočí slovo, ktorého Autorom je Boh. Je reproduktor, z ktorého na judskej púšti znie výzva: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!

Ján nie je Pán, len jeho posol, ktorý má pripraviť cestu pre svojho Pána. Ale ako? Každá priepasť bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. Takto sa v minulosti pripravovala cesta pre prichádzajúceho kráľa. Jamy sa zasypali a hrboly sa zarovnali.

Ako však pripraviť cestu pre Boží príchod? Cestu, po ktorej Pán nemá prísť do ľudských príbytkov, ale do ľudských sŕdc? Tu lopaty, rýle a čakany nepomôžu. Pomôže len jedno a to pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Len takýmto spôsobom je možné pripraviť cestu Pánovi. Len tak sa môže človek stretnúť s Bohom, na kolenách.čo je krivé, bude priame len za cenu pokánia, v ktorom sa človek odvráti od hriechu a obráti sa k Bohu. Iným spôsobom sa to, čo je krivé, v našom živote narovnať nedá.

Ako slávne však museli v ušiach Lukášových čitateľov z pohanov znieť záverečné slová citátu z proroka Izaiáša: A každý tvor uvidí Božiu spásu. Lebo Ježiš prinesie spásu, ktorá bude rovnako platiť pre Židov aj pre pohanov. Veď každý potrebuje byť spasený. A každý aj môže byť spasený. Ale žiaľ, že nie každý aj bude spasený. Lebo nie každý chce byť spasený. Môcť a nechcieť, to je veľká tragédia. Môcť a chcieť, to je veľká milosť.

Pane, o túto milosť prosíme aj pre seba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal