Biblia a teológia

7. jún

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Ján 14:1-3

Ježišove slová o dome jeho Otca v nás môžu vyvolať znepokojujúce otázky: Čo z toho, že v dome Otca je dosť miesta pre každého, keď tento domov je uzamknutý a neprístupný pre človeka? Čo z toho, keď je tu Otec, ale deti sa nemôžu vrátiť domov? Veď to je naša situácia už od začiatku. O tom je príbeh prvých Božích detí, Adama a Evy. Keď zhrešili proti Bohu, boli vyhnaní z raja, z domova. Museli odísť z domu svojho Otca. Boh pri vstupe do raja postavil anjelov s mečom v ruke na znamenie: Vstup je zakázaný! Odvtedy človek žije ako duchovný bezdomovec. Ako tulák, ktorý sa pokúša vytvoriť si domov bez Boha, bez Otca. Lebo ten jediný skutočný domov je pre neho neprístupný, uzamknutý.

Ale Ježiš tu hovorí niečo veľmi potešujúce: Idem vám pripraviť miesto. Kde? V dome môjho Otca! To znamená, že brány domova sa opäť otvoria dokorán a prístup k Otcovi bude opäť dovolený. Stane sa tak vďaka Ježišovej obeti na kríži. Len vďaka nej my, vzbúrené deti, máme opäť prístup k Bohu ako Otcovi. Len vďaka nej my, duchovní bezdomovci, môžeme mať opäť svoj domov u Otca.

Čo hovorí Ježiš o tomto domove? Pripravím vám miesto. Možno ste už boli v reštaurácii, ktorá bola taká obsadená, že pri žiadnom stole nebolo pre vás miesto. Toto nám v Otcovom dome nehrozí. Každé Božie dieťa tam bude mať svoje rezervované miesto. Počítajú tam s tebou. Očakávajú ťa. Tešia sa tam na teba. Keď tam prídeme, neprídeme sami, ale v Ježišovom sprievode: Prídem a vezmem vás k sebe. Ježiš si pre nás príde, aby bol naším Sprievodcom i v hodine našej smrti. On  si príde pre nás, aby nás priviedol na miesto, ktoré pre nás pripravil. O tomto mieste nám veľa neprezradil. Neopísal nám jeho krásu. Ale to, čo nám o ňom povedal, nám úplne stačí: aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Je to miesto, kde budeme s Ježišom a to naveky.

Pane, čo viac si môžeme priať ako miesto v dome tvojho Otca, ktoré si nám zasľúbil?!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal