Nezaradené

7. máj

Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?

Ján 6:1-6

Príbeh začína nádejne. Za Ježišom ide veľký zástup ľudí. Doteraz to boli len Ježišovi učeníci, ktorí šli za svojím Pánom. Teraz je to už veľký zástup. Čomu Ježiš vďačí za svoju veľkú popularitu? Ľudia išli za Ježišom, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Kto by nechcel byť zdravý? Každý. Vtedy i dnes. Preto tam, kde sa objaví nejaký uzdravovateľ, objaví sa i veľký zástup. Tento vidí v Ježišovi zázračného liečiteľa. Keď však zástup neskôr zistí, že Ježiš neprišiel v prvom rade liečiť choré telá, ale choré duše, tak Ho opustí.

Aj dnes je veľa tých, ktorí idú za Ježišom z nesprávnych dôvodov. Sľubujú si od Neho riešenie svojich pozemských potrieb. Ale pri Ježišovi vydržia len dovtedy, dokiaľ nezistia, že On je tu kvôli niečomu úplne inému. Že On neprišiel zlepšiť kvalitu nášho pozemského, ale večného života. Čo urobíme vtedy, keď Ježiš nenaplní naše očakávania, ktoré sa týkajú nášho pozemského života? To preverí opravdovosť nášho nasledovania Krista. Či ideme za Ním kvôli Nemu samotnému alebo len kvôli tomu, čo si od Neho sľubujeme.

Ježiš vidí, že k nemu prichádza veľký zástup. Predtým videl jednotlivca (Jn 5: 6), teraz vidí zástup. Čo Ježiš vidí pri pohľade na človeka? Jeho potreby, núdzu, biedu. Tak ako tu. Vidí nielen zástup, ale i jeho hlad, prázdne žalúdky. Také je Ježišovo videnie. Vidí nielen nás, ale i do nás. Nič nie je skryté jeho očiam, ani naše potreby, už či duchovné alebo telesné. Vie o všetkých. Preto hovorí Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli ? On nielen vidí, ale sa i stará. Ako dobre!

Pane, chceme Ťa nasledovať kvôli tomu, kto si a nie kvôli tomu, čo dávaš!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal