Biblia a teológia

7 spôsobov akými biblická teológia mení biblické štúdium

Keď som pred rokmi vo svojom zbore viedla štúdium knihy Genezis, prisadla si ku mne jedna z vedúcich diskusných skupín, zbožná staršia žena. „Ako to, že ma to nikdy predtým neučili?“, povedala so slzami v očiach. Začínala si uvedomovať, že napriek mnohým rokom štúdia Biblie nikdy nevidela, ako sa príbeh Biblie, od Genezis po Zjavenie, sústreďuje na osobu a dielo Krista. Plakala za všetky tie stratené roky, kedy pristupovala k Biblii nedostačujúcimi spôsobmi. A úplne som ju chápala.

Ako som vyrastala, z besiedky som mala všetky odpovede, na vysokej škole som študovala Bibliu, pracovala som v kresťanskom vydavateľstve a ako dospelá som strávila roky v Spoločenstve biblického štúdia (Bible Study Fellowship). Ale keď som začala počúvať kázanie a vyučovanie, ktoré bolo nasýtené biblickou teológiou, uvedomila som si, že sa v mojom chápaní Božieho slova musím vrátiť do materskej školy.

V nasledujúcich rokoch som sa vydala na misiu nielen sama týmto spôsobom porozumieť Biblii, ale tiež predstaviť biblickú teológiu a dostať ju na biblické skupinky – najmä ženské biblické skupinky v miestnom cirkevnom zbore. Tu je niekoľko spôsobov, akými biblická teológia transformuje osobné a skupinové štúdium Biblie.

1. Biblická teológia zameriava štúdium Biblie na Krista, nie na mňa.

Mnoho prístupov k Biblii sa príliš rýchlo presúva k téme „ako to uplatním vo svojom živote?“ bez zváženia zamýšľaného posolstva pre prvotné publikum a toho, ako sa životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša mení jeho chápanie a aplikácia. Až keď urobíme tieto veci, sme skutočne pripravení čerpať aplikáciu pre svoj život. A práve biblická teológia – poznať a následne rozpoznať hlavné témy Biblie, ktoré vyplývajú z daného úryvku – nám často pomáha dostať sa k tomu, ako sa ten úryvok spája s Ježišovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním.

2. Biblická teológia nás učí väčší príbeh Biblie, nie zbierku nesúvislých príbehov.

Väčšinu svojho života som nedokázala formulovať základný príbeh Starého zákona – líniu patriarchov, otroctvo v Egypte, vykúpenie z otroctva, vstup do krajiny, založenie kráľovstva, rozdelenie kráľovstva, vyhnanie desiatich severných kmeňov, vyhnanie dvoch južných kmeňov a návrat do krajiny. Mala som v hlave iba mišmaš ľudí, bitiek a príbehov bez skutočného chápania toho, ako do seba zapadajú. Obzvlášť som sa strácala v častiach o rozdelenom kráľovstve, vyhnanstve a návrate z neho.

Keď študujeme alebo prezentujeme biblické príbehy oddelene od väčšieho príbehu, historické príbehy sa stávajú malými lekciami o snahe veriť alebo žiť ako osoba v príbehu.

Niečo sa však dramaticky mení, keď pristupujeme k príbehom Biblie – príbehom Novej i Starej zmluvy – s biblickou teológiou. Všetky naše nesúvislé kúsky znalostí Biblie sa spoja, aby prehĺbili naše chápanie toho, čo robí Boh vo svete prostredníctvom Krista.

3. Biblická teológia nám pomáha porozumieť celej Biblii, nielen jej častiam.

Bez chápania historickej časovej línie Biblie máme tendenciu zameriavať sa na hlavné udalosti, ktoré sa nám zdajú „praktické“ alebo naplnené imperatívmi, pričom ignorujeme časti, s ktorými si jednoducho nevieme poradiť. Myslím si, že to platí najmä pre neskoršie historické knihy alebo veľkých a malých prorokov. Biblická teológia nám otvára celú Bibliu, keď nás učí vidieť, ako každá jej časť odhaľuje niečo dôležité o tom, čo Boh robí prostredníctvom Krista, aby priniesol svoje kráľovstvo.

4. Biblická teológia nás privádza k tomu, čo najviac potrebujeme vedieť, nielen k tomu, čo chceme vedieť.

Veľa ľudí pristupuje k Biblii s tým, aby našli pokyny, čo majú robiť alebo náhľad do otázok a problémov, ktoré sú dôležité pre nich. Biblia však odpovedá na otázky, o ktorých ani nevieme, že by sme sa ich mali pýtať.

Keď rastieme v schopnosti vidieť témy, ktoré božský autor zapísal do svojej knihy, umožňujeme Biblii stanoviť agendu. Rôznorodosťou žánrov – historické príbehy, múdrosti, proroctvá, rozhovory, poézia, apokalyptika – od nás Biblia najprv niečo vyžaduje, aby nám odhalila svoju múdrosť. Musíme spomaliť. Musíme mať uši, aby sme počuli.

5. Biblická teológia zameriava našu pozornosť na zavŕšenie, nielen na náš odchod do neba po smrti.

Väčšinu svojho života by som vám bola hovorila, že kresťanský život je o mojom rozhodnutí pre Krista, usilovnej snahe žiť pre neho a o následnom odchode do neba po smrti. A to všetko je pravda. Ale je to o toľko menej ako realita, do ktorej vstupujeme, keď sme vierou spojení s Kristom. Príbeh Biblie smeruje k zavŕšeniu, k sláve, nielen k duchovnej existencii niekde ďaleko od tejto zeme. A to má pre veriacich veľa praktických dôsledkov – najmä keď čelia svojej smrti alebo smrti niekoho milovaného. Ako však môžeme očakávať, že veriaci budú z tohto príbehu žiť (a čeliť smrti), ak to nevedia?

6. Biblická teológia nás nabáda k zjednoteniu s Kristom, nielen k napodobňovaniu Ježiša.

Akosi mi väčšinu života chýbalo pochopenie, že spojenie s Kristom je úplnou podstatou toho, čo znamená byť kresťanom. Biblická teológia nám ukazuje krásu, nevyhnutnosť a dostatočnosť spojenia s Kristom cez vieru – nie ako doplnok k evanjelizačnej výzve, ale organicky z akéhokoľvek textu, v ktorom sa nachádzame. Iba snaha nasledovať jeho príklad nestačí. Potrebujeme niečo oveľa zázračnejšie.

7. Biblická teológia vyvoláva náklonnosť ku Kristovi.

Často máme túžbu, aby skupinové štúdium alebo vyučovanie boli „praktické“. Máme tendenciu chcieť jednoduché, zvládnuteľné a „užívateľsky priateľské“ informácie o Bohu, ktoré môžeme použiť na našej ceste viery.

Chápem túžbu nájsť niečo praktické. Ale poviem vám, čo považujem za najpraktickejšiu vec, ktorá sa môže stať počas individuálneho alebo skupinového štúdia Biblie: môže mať totiž za následok to, že budeme viac milovať Krista a viac túžiť po jeho návrate. To je základ, ktorý každý z nás potrebuje, pre akúkoľvek život meniacu poslušnosť a vieru.

Ako rastieme v chápaní väčšieho príbehu Biblie, stávame sa schopnejšími identifikovať biblické témy, ktoré vyplynú z akejkoľvek pasáže, v ktorej sa nachádzame, a ako rastieme v schopnosti vystopovať túto tému až k životu, smrti, a vzkrieseniu Ježiša a ďalej k tomu, čo sa stane, keď znova príde a ustanoví nové nebo a novú zem, vidíme krásu, hodnotu, dostatočnosť a nevyhnutnosť Ježiša z rôznych uhlov. Podnecuje nás to k láske a údivu. A to je to, čo tak zúfalo potrebujeme.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Vydavateľstvo: Porta libri
Formát: A5, mäkká väzba, farebná obálka
Jazyk:    Slovenčina
ISBN: 978-80-8156-214-3
Rok vydania:    2020
Počet strán:      144

Nancy Guthrie

vyučuje Bibliu vo svojom domácom cirkevnom zbore, Cornerstone Presbyterian Church vo Frankline, Tennessee, a taktiež na konferenciách po celej zemi i na medzinárodnej úrovni, vrátane svojho workshopu biblické teológie pre ženy. Je autorkou mnohých kníh, moderátorkou podcastu Help Me Teach the Bible v The Gospel Coalition. So svojím manželom usporadúvajú pobyty Respite Retreats pre páry, ktoré čelili smrti dieťaťa a sú spolutvorcami video série GriefShare.

Nancy Guthrie tiež napísal