Nezaradené

8. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Lukáš 1: 26 – 31

Žiadna žena v dejinách ľudstva nebola taká poctená ako Mária. Veď len jedna žena spomedzi mnohých sa mohla stať matkou nášho Pána. A bola to práve Mária, ktorá sa ňou stala. Prečo práve ona? Tak radi by sme chceli vedieť niečo viac o dievčati, ktoré Boží posol poctí svojou návštevou. Ale skoro nič sa o nej nedozvieme. Len to, že je zasnúbená s mládencom menom Jozef. A že jej bydlisko je Nazaret. To je všetko. Biblia zastiera Máriinu minulosť a jej život dôsledným mlčaním.

To mlčanie má svoj hlboký význam. Ono chce umlčať aj nás, aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí. Aby sme tu nekládli všetečné otázky. Vari Mária bola lepšia, zbožnejšia, čistejšia než všetky ostatné dievčatá v Palestíne? Z pohľadu Biblie to nie je dôležité. To, čo je dôležité, začína až teraz, keď k nej prichádza posol od Boha. Lebo to rozhodujúce v živote človeka začína vtedy, keď Boh vstúpi do jeho života a začne v ňom konať svoje dielo.

Čo bolo predtým, pre Boha nie je dôležité ani rozhodujúce. Naša minulosť nie je pre Boha ani prekážkou, ani pomocou. Kompromitujúca minulosť nás neznevýhodňuje a príkladná minulosť nás nezvýhodňuje.

Keď Boh vstúpi do nášho života, nemá na čo pri nás nadviazať. Preto On vždy začína od „nuly“. A čím začína svoje dielo v živote človeka? Tým, čím začal aj pri Márii, svojou milosťou: Anjel povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! (Roh) A ešte raz: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Mária milosť neudeľuje, ona ju prijíma. Tu máme teda vysvetlenie, prečo sa práve Mária stala Ježišovou matkou. Nehľadajme ho v Márii, ale v Bohu. Nie v jej zbožnosti, ale jedine v Božej milosti. A toto vysvetlenie nám musí stačiť. Veď nakoniec je to jediné vysvetlenie aj pre náš život. Len Božej milosti vďačíme za všetko. Len z jeho milosti sme to, čo sme.

Pane, čo by sme boli, keby nebolo tvojej milosti?!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal